لحظه  بروز رسانی 
مهدی
ناراحتناراحت
مهدی

سلام گاهی انقد پست میدیم توی گروه پست های خودمون تو

سلام گاهی انقد پست میدیم توی گروه پست های خودمون تو صحفه اصلی نشون داده بشه که یکی بیاد نظر بیان کنه امه غافل از اینکه پست های کپی پست چرت پرت آزار دهنده دوستامونو از خودمون زده میکنیم تو پرفایل زیاد دقیق نکنید کم کسریهایی خودتونو پر نکنید واقعی باشید یا علی
(مهدی یاری)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
ناراحتناراحت
مهدی

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باشد که روز و روزگار خوش است

وتنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جواب

دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم

یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم
خانواده بهتر
و برای سیاهی ها نور بپاشم
فور اسکای

یادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگیرم

و از آسمان درسِ پـاک زیستن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید