لحظه  بروز رسانی 
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
*
منی باغشلا

*

مشاهده همه ی 2 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و ۳۰

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و ۳۰

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روز جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی

موش حیوان سال ۱۳۹۹

موش سمبل هوش و ذکاوت است

شعار موش : “من فرمانروایی میکنم”

پیشاپیش عید نوروز مبارک

مشاهده همه ی 128 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

بر لب جوی نشستم اکنون گذر عمر جوانی به چشم

بر لب جوی نشستم اکنون گذر عمر جوانی به چشم

بر لب جوی نشستم اکنون
گذر عمر جوانی به چشم میبینم
خوشبحال نازنین کودکی که هنوز
آرزوی جوانی دارد

مشاهده همه ی 23 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن؛

نداره این دنیا وفا نداره نه ظلم نکن؛
......

{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}
نداره این دنیا وفا نداره
نه ظلم نکن؛ دنیا صفا نداره نه!
چه سود از این دنیا؟
که آخرش ما هم اسیر خاکیم و بقا نداره نه؟!
خوشیم و بی ارزش گریه داره این حال
ظلم می کنیم هر دم!
میره این روزا…
من میخورم اما چاره ای نیست
باید نفس کشید
طاقت تا تموم شه، شاید!
خیلی حرفا هست؛ که باید شنید…
اما؛ اینقدر درگیریم نمی فهمیم
روزا میگذرن و میرن
ما همچنان اینجا؛ مشغول دنیاییم!
وای به حالِ ما! وای به حالِ ما!
{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}

مشاهده همه ی 41 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

ای حال نامعلوم آرام باش آرام

مشاهده همه ی 5 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

بگذار سر به سینه من تا که بشنوی

بگذار سر به سینه من تا که بشنوی

بگذار سر به سینه من تا که بشنوی

آهنگِ اشتیاقِ دلی دردمند را

شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق

آزارِ این رمیده سر در کمند را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شیطونشیطون
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷمــــHـــدیƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام

چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم

آبی چشم تو سر به هوا کرد مرا ...

مشاهده همه ی 6 نظر