لحظه  بروز رسانی 
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

جیگر آرزوی مرگ می کردی خوب تر بود

جیگر آرزوی مرگ می کردی خوب تر بود

جیگر آرزوی مرگ می کردی خوب تر بود

...................................................................

هرگاه جوانی را سرزنش کردی
جای (برای عذرآوردن )از گناه برایش قرارده
تا قرارگرفتن در تنگنا اورا
به بد اخلاقی وسرسختی نگشاند

مشاهده همه ی 3 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از

یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از

یار با ما بی وفایی می کند
بی گناه از من جدایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
جای دیگر روشنایی می کند

مشاهده همه ی 13 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

نگرانم تو هم مثل دیگران حسودی کنی

نگرانم تو هم مثل دیگران حسودی کنی

نگرانم تو هم مثل دیگران حسودی کنی

مشاهده همه ی 7 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

گذشت کردن هم فایده ندارد

گذشت کردن هم فایده ندارد

گذشت کردن هم فایده ندارد

مشاهده همه ی 70 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

چالــــــــــش . به گفته کربلایی محسن

چالــــــــــش . به گفته کربلایی محسن

چالــــــــــش
...........................................
به گفته کربلایی محسن
...........................................
نظرتون راجب
...........................................
اخلاق
رفتار
...........................................
خواهشن راستشو بگین
ناراحت نمی شم {-88-}

مشاهده همه ی 179 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

عشق لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت

عشق لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت

عشق لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن
لیاقت می خواهد “شریک ” شدن
تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت
من خوشم به خلوت تنهایی ام
تو بخند به امروز
من میخندم به فرداهایم

مشاهده همه ی 4 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

ارادت های ما نزد رفیقان بیشمارند ولی یاران ما تنها

ارادت های ما نزد رفیقان بیشمارند ولی یاران ما تنها

ارادت های ما نزد رفیقان بیشمارند
ولی یاران ما تنها بدیها را شمارند
گهی با لحن آرام و گهی زخم زبان
مهر نامردی به روی چهره ما میگذارند
«غــــــــــــمـــــــی نــــــــی»

مشاهده همه ی 54 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

عشق را از حاشیه تا متن معنایش تویی عمر اگر

عشق را از حاشیه تا متن معنایش تویی عمر اگر

عشق را از حاشیه تا متن معنایش تویی
عمر اگر یاری کند امروز ، فردایش تویی
بلبلان از عشق تو ، دائم به خواندن بیقرار
بلبلان را نغمه ی جان سوز آوایش تویی

مشاهده همه ی 34 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
دوستان واقعی

دوستان واقعی

مشاهده همه ی 18 نظر
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ مهدی بهرو Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

سلام چالشی که دوستان فرموده بودن بنده هم به

سلام چالشی که دوستان فرموده بودن بنده هم به

سلام
چالشی که دوستان فرموده بودن بنده هم به نوبت خود انجامش دادم

(ستاره خانم همیشه ستاره درخشان باش )

مشاهده همه ی 75 نظر