لحظه  بروز رسانی 
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
ناراحتناراحت
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!

• • • ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ !

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩها کمر ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭ …

مشاهده همه ی 1 نظر
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
ناراحتناراحت
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!

ساده نگذر نوشته هایی که تو را اشک یا


ساده نگذرنوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشندقلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند

wvw1f6iof1n2wkmpbd9o.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
ناراحتناراحت
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!

به سلامتی مادرکه اگه سره سفره غذاکم بیاداولین کسی که میل

به سلامتی مادرکه اگه سره سفره غذاکم بیاداولین کسی که میل نداره اونه

مشاهده همه ی 6 نظر
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
ناراحتناراحت
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
یه نوع دیگه عشق

یه نوع دیگه عشق

مشاهده همه ی 1 نظر
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!
ناراحتناراحت
!ⓂⒶⒽⒹⒾ!

چرا ماپسراوقتی تولدمونه هیچکس نمیگه تولدتون مبارک.توتولدمن فقط یکی از همشهریامون

چرا ماپسراوقتی تولدمونه هیچکس نمیگه تولدتون مبارک.توتولدمن فقط یکی از همشهریامون تبریک گفت

مشاهده همه ی 1 نظر
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)
ولخرجولخرج
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)

  خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم

Tanhae1 خدایا ...

e3hthkp6duqgf25m16ir.gif 

20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gifخدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif
20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif !
20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gifولــــــــــــــــی …20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif
20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif

20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gifمـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif


مشاهده همه ی 321 نظر