لحظه  بروز رسانی 
mahdi asadi
عاشقعاشق
mahdi asadi

یه جای خالی هست تو قلبم که خودت خالیش کردی .فقط

یه جای خالی هست تو قلبم که خودت خالیش کردی .
فقط اینجای خالی رو خوردت میتونی پر کنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید