لحظه  بروز رسانی 
mahdis
لوسلوس
mahdis

ازدواج يعني به فرزندي قبول كردنِ يك پسرِ بالغ كه

ازدواج يعني به فرزندي قبول كردنِ يك پسرِ بالغ
كه مامان باباش ديگه نميتونن ازش نگهداري كنن
😂😂😂😂

مشاهده همه ی 4 نظر
mahdis
لوسلوس
mahdis

خستگيـ را آغـوشِ تو در مي كند

خستگيـ
را
آغـوشِ تو
در مي كند
وقـتي نيستي
عجــالتا چــاي مي نوشيم
چه كـنيم؟
🖤

مشاهده همه ی 4 نظر
mahdis
لوسلوس
mahdis

اگه يه دختر رو پروفايلش عكس خودش رو نميزاره

اگه يه دختر رو پروفايلش عكس خودش رو نميزاره
يا خجالتيه
يا باباش نميزاره
يا داداشش
يا اقاشون غيرتيه
اما وقتي يه پسر از خودش عكس نميزاره
.
.
.
فقططططط زشته فقططططط😂😂😂

مشاهده همه ی 27 نظر
mahdis
لوسلوس
mahdis

تسليـــم شم از دســـت ميري به بن بـــست ميري

تسليـــم شم

از دســـت ميري

به بن بـــست ميري

مشاهده همه ی 5 نظر
mahdis
لوسلوس
mahdis

بهــتر از گرفتن دســتاش مي دوني چـيه؟ اين كه وقتي

بهــتر از گرفتن دســتاش مي دوني چـيه؟
اين كه وقتي مياي خونـه بوي عطر دستاش رو دستتــه
و تو....
دستت فقط جلــوي بينيـته
😍😍😍

مشاهده همه ی 1 نظر
mahdis
لوسلوس
mahdis

عشقِ من و جان كو؟ انكه عاشقش شدم جانانِ

عشقِ من و جان كو؟
انكه عاشقش شدم
جانانِ جانان كو؟
{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

مشاهده همه ی 1 نظر