لحظه  بروز رسانی 
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

 

{-7-}

مشاهده همه ی 40 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

من تا حالا یه بار شکست عشقی خوردم . .

من تا حالا یه بار شکست عشقی خوردم ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2بارم مساوی کردم :|

3بارم بردم:|

قول قهرمانی نمیدم !:|

اما سعی خودمو میکنم که سهمیه آسیارو بگیرم

مشاهده همه ی 9 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

♥به سلامتی دلم که برای کسی دلتنگ شده که روحشم از

به سلامتی دلم که برای کسی دلتنگ شده که روحشم از این دلتنگی خبرنداره

دله دیگه شعور نداره.... 

{-113-}

مشاهده همه ی 27 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی

عاقبت به این نتیجه میرسیم که

حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که

جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !
:)

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 34 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

تو دستشویی شیر آبو نیم دور می پیچونی کل آب شهر

تو دستشویی شیر آبو نیم دور می پیچونی

کل آب شهر ازش میپاشه به در و دیوار و سر و صورتت

حالا ۱۷ دور باید بتابونی تا بسته شه ! :D

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 29 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

کاری که آلمان با برزیل کرد هیتلر تو جنگ جهانی دوم

کاری که آلمان با برزیل کرد هیتلر تو جنگ جهانی دوم با لهستان نکرد. ‎:-D‎‏ ‎B-)

مشاهده همه ی 11 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

ﺩﺧﺘﺮﺍ *** ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : ﺩﺭ ﺣﺪ

ﺩﺧﺘﺮﺍ {-2-}{-8-}
*** ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ :
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : ﺩﺭ ﺣﺪ ﭘﺸﻤﮏ
ﭘﺎ : ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺣﺎﻟﺖ : ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ , ﺩﭘﺮﺱ , ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻧﻮﻉ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ : ﻏﻤﮕﯿﻦ , ﺭﻣﺎﻥ , ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ , ﺷﮑﺴﺖ
ﻋﺸﻘﯽ , ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ...
ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ PM : ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﮑﺲ : ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ : ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ : ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻥ
ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ : ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻝ
__________________________________________________
*** ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ :
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ : ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺮﺝ ﺍﯾﻔﻞ
ﭘﺎ : ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
ﺣﺎﻟﺖ : ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ , ﺷﺎﺩ , ﺷﻮﺥ , ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﺴﺎﺭﺕ
ﻧﻮﻉ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ : ﺟﻠﻒ , ﻃﻨﺰ , ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ , ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ PM : ﺣﺪﺍﻗﻞ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﮑﺲ : ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺁﻟﺒﻮﻡ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ : ﻧﯿﻢ ﺭﺥ ﻭ ﮊﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﺗﺮﯾﭗ ﺷﺎﺥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﻧﻪ , ﻭﯾﻼ , ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ,
ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ , ﺗﯿﭗ , ﻗﯿﺎﻓﻪ , ﺍﺧﻼﻕ , ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ +100 : ﺳﺎﻝ :D
دیــــدم که میگما

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 264 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

هـمـین کــه پــُـستــای مــنـو مــی خــونـید یـَنـی آخــر ِ کـلـاسـید  و

16040304981682594535.gif5.gif
هـمـین کــه پــُـستــای مــنـو مــی خــونـید یـَنـی آخــر ِ کـلـاسـید 

و مــن ﺍﻟلـﮧ تــوفــیق{-41-}{-41-}

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 20 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}55648456433544979887.jpg

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 1 نظر
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄
گرفتارگرفتار
► داش مــِـیــتــــی | Dash MeyTi ◄

{-41-}{-41-}
25322402397518584907.jpg

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 18 نظر