لحظه  بروز رسانی 
مهدیار
خوشتیپخوشتیپ
مهدیار

الهى . ڪینه را از سینه ام بزداى زبانم

الهى ...
ڪینه را از سینه ام بزداى
زبانم را از دروغ و تهمت نگه دار
اگر نعمت بخشیدى، شاڪرم ڪن
اگر به بلا افڪندى، صابرم ڪن
اگر آزمودى پیروزم ڪن
امشبم را بهتر از ديشبم ڪن

"امين يارب العالمين"

مشاهده همه ی 1 نظر
مهدیار
خوشتیپخوشتیپ
مهدیار

من در مقابل چیزی که میگوم مسئولم اما در

من در مقابل چیزی که میگوم مسئولم
اما در قبال برداشت تو هیچ مسئولیتی ندارم...

مشاهده همه ی 2 نظر
مهدیار
خوشتیپخوشتیپ
مهدیار

خیلی مهم است که یاد بگیری خودت را دوست بداری. از

خیلی مهم است که یاد بگیری خودت را دوست بداری. از آنجایی که وقت زیادی را با خودت سپری می کنی، بهتر است کمی هم رضایت خاطر از این رابطه به دست آوری.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدیار
خوشتیپخوشتیپ
مهدیار

ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا

ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكركنم ...
تا اين كه در مسجد بشينم و به كفشهايم فكر كنم

دکتر علی شریعتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید