لحظه  بروز رسانی 
...ma
...ma
پست شماره 320076703 از ...ma

...

مشاهده همه ی 4 نظر
...ma
...ma
!!!!!!!

!!!!!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
...ma
...ma
پست شماره 320061660 از ...ma

_

مشاهده همه ی 15 نظر
...ma
...ma

مهره توان برد ، اگر مار بگذارد غنچه

مهره توان برد ، اگر مار بگذارد

غنچه توان چید، خار اگر بگذارد

با همه حسرت خوشم به گوشهٔ چشمی

چشم بد روزگار اگر بگذارد

کام توان یافتن ز نرگس مستش

یک نفسم هوشیار اگر بگذارد

سر خوشم از دور جام و گردش ساقی

گردش لیل و نهار اگر بگذارد

فصل گل از باده توبه داده مرا شیخ

غیرت باد بهار اگر بگذارد

بوسه توان زد بر آن دهان شکرخند

گریهٔ بی‌اختیار اگر بگذارد

پرده توانم کشید از آن رخ زیبا

کشمکش پرده‌دار اگر بگذارد

بر سر آنم که در کمند نیفتم

بازوی آن شهسوار اگر بگذارد

وانگذارم به هیچ کس دل خود را

غمزه آن دل شکار اگر بگذارد

دست نیابد کسی به خاطر جمعم

زلف پریشان یار اگر بگذارد

هیچ نگردم به گرد عشق فروغی

جلوهٔ حسن نگار اگر بگذارد

مشاهده همه ی 1 نظر
...ma
...ma

خشتی به خیر چون خم می بر زمین گذار

خشتی به خیر چون خم می بر زمین گذار

دیگر قدم به قصر بهشت برین گذار

اینک سپاه برق عنان ریز می رسد

دست مروتی به دل خوشه چین گذار

چون سوزن از لباس تعلق برهنه شو

پا چون مسیح برفلک چارمین گذار

بر چین چو عنکبوت کمند فریب را

زنبوروار خانه پرانگبین گذار

کمتر نه ای ز خامه بی مغز در وجود

بر صفحه جهان، سخن دلنشین گذار

حرص توانگران ز گدایان فزونترست

جان راببوس وپیش خضر برزمین گذار

جویای توست خوشه گندم به صدزبان

برپای سعی سلسله آهنین گذار

اول بگیر رخنه طوفان نوح را

دیگر بیا به دیده من آستین گذار

صائب علاج آتش سوداست چوب گل

کار عدو به کلک سخن آفرین گذار

مشاهده همه ی 1 نظر
raha
ناراحتناراحت
raha

شادی هایی که تبدیل به عزا میشه بادکنک های هلیومی

باز نشر کنید برای اطلاع رسانی

شادی هایی که تبدیل به عزا میشه
بادکنک های هلیومی
وبرف شادی
یه نفر رعایت کنه ثوابشو بردی.

مشاهده همه ی 26 نظر
...ma
...ma

خدایا مهربانیتو دریغ نکن

خدایا مهربانیتو دریغ نکن

خدایا مهربانیتو دریغ نکن

مشاهده همه ی 2 نظر