لحظه  بروز رسانی 
0____0
آروم و عادیآروم و عادی
0____0
پست شماره 319598899 از 0____0

..

رخ گل
مشاهده همه ی 5 نظر
...ma
...ma
مشاهده همه ی 6 نظر
...ma
...ma
عزیزم گریه نکن

.

مشاهده همه ی 2 نظر
علی
علی
پست شماره 319454791 از علی

.

مشاهده همه ی 8 نظر
...ma
...ma

میگریزم ، می‌گـریـزم اشک حسرت از چـه ریـزم

میگریزم ، می‌گـریـزم

اشک حسرت از چـه ریـزم

برو برو کـز دامت جستم گشوده پـــر از بـامت جستـم

یاد از تو دگـر نکنم نکنم سوی تـــو نظـر نکنـم نکنـم

تو را رها کردم با دگران گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم بهر شمع دگر پروانه شوم

مهـــری دیگــر با تــو نــدارم در کـــوی تــو پــا نگـــذارم

گذر از من ، کز تــو گذشتم از دل تا کـی نـالـه برآرم

نازک طبعی ، چو برگ گل بودم

بدستت افتادم پـرپـر گشتم . پـرپـر گشتم

اشکی بــودم درون بهــر غــم چو قطره باران

گوهر گشتم ، گوهر گشتم

به حال خود بگذارم به دست غم بسپارم

که بی‌ تو تنها بــروم بـــرو بـــرو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...ma
...ma
خدا حافظ

موسیقی سنتی

مشاهده همه ی 41 نظر
...ma
...ma
پست شماره 319252723 از ...ma

..

مشاهده همه ی 15 نظر
...ma
...ma
پست شماره 319226089 از ...ma

...

مشاهده همه ی 12 نظر
...ma
...ma
پست شماره 319226087 از ...ma

...

مشاهده همه ی 6 نظر