لحظه  بروز رسانی 
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...
مهربونمهربون
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...

دِلتنگــے یَعنـــے: هَـرچے پُستــ تَنهـایےو غَمگین؟ و سَنگین

دِلتنگــے یَعنـــے:

هَـرچے پُستــ

تَنهـایےو غَمگین؟

و سَنگین بِزارے

تو مُحیطـ مَجازے

دِلِتــ وا نَشہ

چون این دِل واموندَتــ

اَز دنیاے واقعے گِرفتہ

500x500_1479713250962491.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...
مهربونمهربون
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...

خواهندنوشت یک روزدرتقویم های ما دراولین ماه زمستان روزآخر،سی ام دی

خواهندنوشت
یک روزدرتقویم های ما
دراولین ماه زمستان
روزآخر،سی ام دی ماه
پنج شنبه سوزی بود
در تهران
در روز تلخ واقعه
آتش نشان،مردان مردما
بی نردبان،با عشق
پرواز کردنداززمین تاماه

feiu_photo_2017-01-25_13-28-35.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...
مهربونمهربون
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...

منم , منم دزد دروغ ، خسته از این همه

منم , منم دزد دروغ ،

خسته از این همه سکوت ,

از این سیاهی و لجن ,

از این توهم ِ قشنگ ،

یکی بود یکی نبود ..

قصمونو هیشکی نخوند .

hwcnuymbobkb5qkbee65.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...
مهربونمهربون
...ıllılı.Mᗩᖺiᾄåᾄ.ıllılı...

سختـے تـآ یـہ حـכـے بزرگــت میکنـه. از حـכش کـہ بگـذرـہ پیرت

سختـے تـآ یـہ حـכـے بزرگــت میکنـه...

از حـכش کـہ بگـذرـہ پیرت میکنـه...

33348999970001834013.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر