لحظه  بروز رسانی 
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

  ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮧ ﺑ

f3dd6dd91b3fc16bf0b310a2aca2d4ea-425
 
ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮧ ﺑ
ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﮧ ﺑﮧ
ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ..
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ..
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮧ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﮧ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ ﺑﮯ ﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﺠﮯ !..
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ !.
ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ !.
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !!
ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ
ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ

مشاهده همه ی 3 نظر
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

5df23a4c256d5b7f7371594c04d75008-425

مشاهده همه ی 13 نظر
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند همراه

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند
همراه کسانی بودم که همراهم نبودن
وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم
دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم
و تو چه دانی که عشق چیست
عشق سکوتی است در برابر همه اینها !!!

مشاهده همه ی 25 نظر
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

بين هزاران"ديروز" و ميليونها "فردا" ؛ فقط يك "امروز" وجود دارد

بين هزاران"ديروز" و ميليونها "فردا" ؛
فقط يك "امروز" وجود دارد !
"امروز" را از دست نده ... !!!

مشاهده همه ی 4 نظر
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

آنقدر سبزی در خاطرم . که هزاران خزان، برگی از یادت

آنقدر سبزی در خاطرم ... که هزاران خزان، برگی از یادت را زرد نمی کنند...

مشاهده همه ی 3 نظر
minoo
آروم و عادیآروم و عادی
minoo

در من کوچه هاییست که با تو… سفر هاییست که با

در من
کوچه هاییست که با تو…
سفر هاییست که با تو…
روزهایست که باتو…
شبهاییست که با تو…
عاشقانه هاییست که باتو…
نرفته ام
سر نکرده ام
آرام نیافته ام
نگفته ام
می بینی چقدر با تو کار دارم؟
زودتر بیا!
کوتاه شود
25e46e87b74b40f9cbf87e4dd863a39c-425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید