لحظه  بروز رسانی 
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !

مشاهده همه ی 5 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد!

دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد!

دلگیرم

از کسی که مرا غرق خودش کرد!

اما نجاتم نداد …

مشاهده همه ی 1 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

مشاهده همه ی 3 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

و عشق پزشک حاذقی است !

و عشق پزشک حاذقی است !

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را
[yektanet.com]

لابلای موهای تو پیچید . . .

مشاهده همه ی 3 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

مجنون که می شوی لیلی شدن را کم می آورم…

مجنون که می شوی لیلی شدن را کم می آورم…

مجنون که می شوی لیلی شدن را کم می آورم…
آوای دلت را با کدامین ساز عاشقی می شود نواخت…؟
بند بند وجودم تار می شود… دلم به لرزه می افتد…
لیلی شده ام…؟؟

مشاهده همه ی 21 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

کاش می شد تا افق پرواز کرد حل مشکل را

کاش می شد تا افق پرواز کرد حل مشکل را

کاش می شد تا افق پرواز کرد
حل مشکل را به عشق آغاز کرد
کاش می شد شعرماندن را سرود
با ظهورت یک غزل اعجاز کرد
کاش می شد لحظه های عشق را
بی ریا و با نگاه ابراز کرد …

مشاهده همه ی 6 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

دلیل بی خوابی ام را چگونه بگویم وقتی یاد تو از

دلیل بی خوابی ام را چگونه بگویم وقتی یاد تو از

دلیل بی خوابی ام را چگونه بگویم وقتی یاد تو از سقف اتاقم چکه می کند

مشاهده همه ی 22 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

اي بغض فروخفته مرا مرد نگه دار تا دست خداحافظی

اي بغض فروخفته مرا مرد نگه دار تا دست خداحافظی

اي بغض فروخفته مرا مرد نگه دار
تا دست خداحافظی اش را بفشارم
.

مشاهده همه ی 5 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

رفــــــت! پر کشیــــــــد! روحــــــــــش طاقــــــت ایـــــــن دنیـــــــــا را نـــداشت

رفــــــت! پر کشیــــــــد! روحــــــــــش طاقــــــت ایـــــــن دنیـــــــــا را نـــداشت

رفــــــت!
پر کشیــــــــد!
روحــــــــــش طاقــــــت ایـــــــن دنیـــــــــا را نـــداشتـــــ!
دنــــــیا برایــــــش قفــس بود….
قفســــــــــی تنـــــگ..!!
ســـــردش استــــ !!!
امشــــــب مهمــــــــــان خــــــــــــاک ســــرد اســــت!!!
پــــــــرواز کرد!!
خوشــــا بهــــ حــــالشــــــ….
اما مـــــن چــــه کنمـــــــ بــــا ایـــــن همهــ دلـــــتنگـــــــــــی؟؟

مشاهده همه ی 18 نظر
مهین ( آبی رنگ عشقه )
لوسلوس
مهین ( آبی رنگ عشقه )

❤️عشق چیز پیچیده اے نیست

❤️عشق چیز پیچیده اے نیست

❤️عشق

چیز پیچیده اے نیست

همین ڪہ

هر بار اشتباهات هم را

نادیده مےگیریم

یعنے

“عاشقیم” ❤️❤️❤️

نظرات برای این پست غیر فعال است