لحظه  بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@mahmoodx

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ
ﻣﺜـﻞ ﺩی
ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ
ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ
ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ
ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ
ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

مشاهده همه ی 1 نظر
ناراحتناراحت
@mahmoodx

ﭘــــﻮﺳـــﺖ ﮐــﻠــﻔــﺘــﯽ ” ﺭﺑــﻄـــﯽ ﺑــــﻪ ﺁﺩﻡ ﺑــــﻮﺩﻥ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ ﻓــﻘــﻂ

ﭘــــﻮﺳـــﺖ ﮐــﻠــﻔــﺘــﯽ ”
ﺭﺑــﻄـــﯽ ﺑــــﻪ ﺁﺩﻡ ﺑــــﻮﺩﻥ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ
ﻓــﻘــﻂ ﻣــﺴــﯿــﺮ ﺍﺷــﮏ ﻫــﺎﯾـــﺖ
ﭘـــﺸـــﺖ ﻭ ﺭﻭ ﻣـــﯿـــﺸــــﻮﺩ
ﺑــﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺑــﯿــﺮﻭﻥ،
ﻣــﯿــﺮﯾـــﺰﺩ ﺗــﻮ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

مثل هر شب ، بی تفاوت شب بخیری گفت و

مثل هر شب ،
بی تفاوت شب بخیری گفت و رفت !

مثل هر شب،
تا سحر،در خود مرورش می کنم ...

{-113-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@mahmoodx

به روزهای سخت که رسید… بسیار تفاوت داشت، آنکس

به روزهای سخت که رسید…
بسیار تفاوت داشت،
آنکس که در روزهای خوب بامن…
بسیار تفاهم داشت…!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

من به اندازه‌ی یک اَبر دلم میگیرد

من به اندازه‌ی یک اَبر
دلم میگیرد...

باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را؛

که به اندازه‌ی پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم،
و به سمتی بروم...

👤 سهراب سپهری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@mahmoodx

از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛ کـمی

از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛
کـمی حقـــیقت محــبت میکنـی …؟
هر چنــد گزنده باشـَد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

شب نوبت نخوابیدن ماستشب نوبت نخوابیدن ماست

شروع نداشتن ها

و تکرار سیاهی ها

مشاهده همه ی 2 نظر
ناراحتناراحت
@mahmoodx

روزی فکر می کردم که اگر او را با غریبه ای

روزی فکر می کردم که اگر او را با غریبه ای ببینم
شهر را به آتش می کشم
اما….
اما امروز حاضر نیستم شمعی روشن کنم
تا ببینم او کجاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید