لحظه  بروز رسانی 
محمود ____(تــــــبریـــــز)____
مهربونمهربون
محمود ____(تــــــبریـــــز)____

کودکی هایم اتاقی ساده بودقصه ای ، دُور اجاقی ساده بودشب

کودکی هایم اتاقی ساده بود
قصه ای ، دُور اجاقی ساده بود
شب که می شد نقشها جان می گرفت
روی سقف ما که طاقی ساده بود
می شدم پروانه، خوابم می پرید
خوابهایم اتفاقی ساده بود
زندگی دستی پر از پوچی نبود
بازی ما جفت و طاقی ساده بود
قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتیاقی ساده بود
ساده بودن عادتی مشکل نبود
سختی نان بود و باقی ساده بود
best-sad-98love.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
محمود ____(تــــــبریـــــز)____
مهربونمهربون
محمود ____(تــــــبریـــــز)____

باورت شد عشق اینجا ذلت است؟عاشقی سوزاندن حیثیت است؟؟باورت شد دوستی

باورت شد عشق اینجا ذلت است؟عاشقی سوزاندن حیثیت است؟؟باورت شد دوستی

باورت شد عشق اینجا ذلت است؟

عاشقی سوزاندن حیثیت است؟؟

باورت شد دوستی ها لحظه ایست؟

بیوفایی قسمتی از زندگیست؟؟

من که گفتم حاصلش دل بستگیست!

در نهایت خستگی و خستگیست!

من که گفتم این بهار افسردگیست!

دل نبند این پرستو رفتنیست!

عاقبت دیدی که ماتت کردورفت!

خنده‌ای بر خاطراتت کرد و رفت!

 عجب کاری بدستت داد دل!

هم شکست و هم شکستت داد دل!

مشاهده همه ی 2 نظر