افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
do.php?imgf=f58149501527028586190623.jpg
مشاهده همه ی 13 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
آپلود عکس

همـــــرنــــگ تمـــــام آرزوهــــــای منــــــی 

غارتگــــــر قلـــــب و جــــــان و دنیــــای منــــی


دور از تــــــــــــــــو نفـــــس کشیدنــــم ممکــــــن نیســـــــــت


مــــن مــــاهی تشنــــــه ام تـــــــو دریـــــــای منــــــــی
مشاهده همه ی 1 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
به خودت می آیی،

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

تنهایی
یعنی این...

98207291545314791541.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
Avazak_ir_Light170.jpg


دستشو گرفتم و آوردم پیش خدا گفتم من همینو میخوام...گفت بهتراز اینو

واست کنار گذاشتم پامو کوبیدم زمین

گفتم من فقط و فقط همینو میخوام آروم زیر لب گفت آخه قولشو به یکی

دیگه دادم!...


مشاهده همه ی 2 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz882050bb9e2a8d.jpg

دوست پسر خوبه ولی نه واسه خواهر

مانتو کوتاه و تنگ خوبه ولی نه واسه خواهر

مهمونی رفتن خوبه ولی نه واسه خواهر

لب پرتز خوبه ولی نه واسه خواهر

لباس باز و ....... خوبه ولی نه واسه خواهر

مشروب خوردن خوبه ولی نه واسه خواهر

تا 12 شب بیرون بودن عادیه ولی نه واسه خواهر

پسرهای روشن فکر دو نوع هستند یا خواهر ندارن

یا همه چیز واسه دوست دخترشون خوبه

به خواهرشون که میرسه فرق میکنه


مشاهده همه ی 3 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
http://mj2.persianfun.info/img/93/2/Jomalat-Kootah/10155094_631168526971642_8020557720342120252_n.jpg
مشاهده همه ی 1 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz
http://mj2.persianfun.info/img/93/2/Imajh2/1924766_289010164609396_1763761343233658759_n.jpg
مشاهده همه ی 1 نظر
mahnaz
خوشحالخوشحال
mahnaz

بوســه از پیشــانی

بوسه ایــه که از دل برمیـــاد

بوسه ایــه که عمیــق و عاشقــانـه است

سرشــار از یـــه عالمــه حس پاک و قشنــگ...


مشاهده همه ی 3 نظر