افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
Abtin
Abtin

گاهی اوقات برای کسی چیزهایی می نویسی
بعد آنها را پاک می کنی
وهیچ کدام از حرفهای تو را نمیخواند
اما تو حرفهایت را به او گفته ای

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
مهربونمهربون
ali

روزگار غريبي است ...
نمکدان را که پر ميکني توجهي به ريختن نمکها نداري ...اما زعفران راکه ميسابي به دانه دانه اش توجه ميکني..!!
حال آنکه بدون نمک هيچ غذايي خوشمزه نيست...ولي بدون زعفران ماهها و سالهاميتوان آشپزي کرد و غذا خورد ...
مراقب نمکهاي زندگيتان باشيد ...ساده و بي ريا و هميشه دم دست ...که اگر نباشند واي بر سفره زندگي !!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُــبـــهَــم
مُــبـــهَــم
fu9634.jpg

اميد مثل حقوق سربرج کارمنداست

ولے قبلش بايد خودتو استخدام کنی...!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُــبـــهَــم
مُــبـــهَــم
16-9-1-133743مقام-اول-دزدی.jpg

در دنیا 2 نوع دزد وجود دارد:

دزداטּ کوچک که پلیس آن‌ها را دستگیر مے‌کند؛

دزداטּ بزرگ که پلیس از آن‌ها محافظت مے‌کند!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُــبـــهَــم
مُــبـــهَــم
سخنانی-از-جوکر.jpg

دنیاے عجیبیه!

الآטּ هرکے بیشتر توے جوکاش از نااُمیدے بگه، بهترینه!

هرکے بیشتر جوک بی‌تربیتے بگه، خفن‌ترینه!

هرکے فحش فجیع‌ترے بلد باشه، خلاق‌ترینه!

هرکے بتونه انگیزه‌ے تعداد آدماے بیشترے رو با حرفاش نابود کنه، بی‌نظیرترینه!

معلوم نیست از کِے تا حالا واسه «بدتر بودن» مسابقه گذاشتیم؟!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُــبـــهَــم
مُــبـــهَــم
TXc.jpg

درسته که زیبایے باطنے خیلے با ارزشتر از زیبایے ظاهریه،

ولے حقیقت اینه که تا کسے زیبایے ظاهرے نداشته باشه،

این فرصتو بهش نمیدیم که زیبایے باطنیشو بهموטּ نشوטּ بده!

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُــبـــهَــم
مُــبـــهَــم
1053236x236_1524557329168220.jpg

یـہ گناه‌هایے هم هست کـہ

حتے اگـہ خدا ببخشـہ،

خودت خودتو نمے‌بخشی!

مثل "بـہ آدم اشتباهے بها دادن" ...

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید