بروز رسانی 
A b t i n
A b t i n

ندانستیم و دل بستیم ،نپرسیدیم و پیوستیم ولی

ندانستیم و دل بستیم ،نپرسیدیم و پیوستیم

ولی هرگز نفهمیدیم، شکار سایه ها هستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A b t i n
A b t i n

روباه گرسنه بودپای درخت انگور رفت دستش به انگورنرسید

روباه گرسنه بودپای درخت انگور رفت دستش به انگورنرسید

زیر درخت انگور نشست و منتظر ماند رسیده شوند و پایین افتند

هر روز می‌گفت:انگورهای خودم هستند نمیگذارم کسی از آنها بخورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A b t i n
A b t i n

ملخ گفت:تمام تابستان راآواز خواندم مورچه:حالا که تمام

ملخ گفت:تمام تابستان راآواز خواندم

مورچه:حالا که تمام تابستان را آواز خواندی حقت است

تمام زمستان رابرقصی

مشاهده همه ی 6 نظر
A b t i n
A b t i n

بعضی حرفا تا اتفاق نیوفتن درکشون نمیکنی

بعضی حرفا

تا اتفاق نیوفتن درکشون نمیکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A b t i n
A b t i n

بعضی حرفها رو نمیشه گفت باید خورد

بعضی حرفها رو نمیشه گفت باید خورد

ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت ونه میشه خورد

میمونه سر دل میشه بغض،میشه سکوت

مشاهده همه ی 2 نظر