بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x498_1538364225374982.jpg

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾:|

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x490_1538478939805308.jpg

کِسی که میخوآدبرهـ دَویدَنویآدِش بده؛ یه لُقمهـ نونُ پَنیرهَم بَرآش بِزآریدتورآه ضَعف نَکُنه بَرگَرده

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 3 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x502_1537541446520548.jpg

یِـ روزِ خُـوبـ میـآد...
اَمــآ قَطـعـآ شَـبِ قَبلِــش مـآ مُـردیمــ!

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x609_1538060310718719.jpg

اینقَددآستآن دآرَم توزِندِگیم کهـ وَقتیـ میرَم خونهـ میشینَم رومُبل تِلوِزیون مَنونگآه میکُنهـ

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x499_1537028867125621.jpg

شُمآچِجوریـ سکوتِ معنیـ دآرمیکُنیـنـ؟
مَن حَتی حَرفآم هَمـ مَعنیـ ندآرع:/

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 3 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x564_1533327704095731.jpg

دُخــــــِــــــے
پـِســــرے کــــِہ مــِیـــگـہ دوُسِـــــت دٰارَم❤ ️
یــٰـــــا رٰاسـتِــہ{-w67-}{-w67-}
یـٰـــــــا رٰاستـــِـہ {-w76-}{-w22-}
تـَشخِیصش خِیلـے سـَختہ...
مٌواظِب بـٰاش:)

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 1 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
لوسلوس
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
500x702_1532972927754370.jpg

↯↯مَـثلـاٰ دخـْتریـ کـہْ گـریہْ آرومِـشـ نـمیکـنہْ
سـیگـاٰرْ میکـشہْ ...♥
یـا پِـسـریـ کـہ سـیگـاٰر ْ آرومِـشـ نـمیکـنہْ
گـریہْ میکـنہْ ...:(↯↯

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید