لحظه  بروز رسانی 
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

تُ اسلَحه بزآ روُ سَرَمٓ بِگو دوُصَم ندآشته بآش

تُ اسلَحه بزآ روُ سَرَمٓ بِگو دوُصَم ندآشته بآش

تُ اسلَحه بزآ روُ سَرَمٓ
بِگو دوُصَم ندآشته بآش
مَن دسِتُ میبوسَم میگَم بِکش مآشَروء:)

مشاهده همه ی 3 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

✔ ️ شما لُپْات⇧ْ چالْ ⇧داره ✔ ️ ❗ ️

✔ ️ شما لُپْات⇧ْ چالْ ⇧داره ✔ ️ ❗ ️

✔ ️ شما لُپْات⇧ْ چالْ ⇧داره ✔ ️
❗ ️ منْ اَعْصابَْم ❗ ️

🐾 شما چِشاتْ سَگْ داره 🐾
↙ ️ منْ اَخْلاقَمْ ↘

مشاهده همه ی 1 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾:|

مشاهده همه ی 1 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

کِسی که میخوآدبرهـ دَویدَنویآدِش بده؛ یه لُقمهـ نونُ پَنیرهَم بَرآش بِزآریدتورآه

کِسی که میخوآدبرهـ دَویدَنویآدِش بده؛ یه لُقمهـ نونُ پَنیرهَم بَرآش بِزآریدتورآه

کِسی که میخوآدبرهـ دَویدَنویآدِش بده؛ یه لُقمهـ نونُ پَنیرهَم بَرآش بِزآریدتورآه ضَعف نَکُنه بَرگَرده

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 3 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

اینقَددآستآن دآرَم توزِندِگیم کهـ وَقتیـ میرَم خونهـ میشینَم رومُبل تِلوِزیون مَنونگآه

اینقَددآستآن دآرَم توزِندِگیم کهـ وَقتیـ میرَم خونهـ میشینَم رومُبل تِلوِزیون مَنونگآه

اینقَددآستآن دآرَم توزِندِگیم کهـ وَقتیـ میرَم خونهـ میشینَم رومُبل تِلوِزیون مَنونگآه میکُنهـ

مشاهده همه ی 1 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

شُمآچِجوریـ سکوتِ معنیـ دآرمیکُنیـنـ؟ مَن حَتی حَرفآم هَمـ مَعنیـ

شُمآچِجوریـ سکوتِ معنیـ دآرمیکُنیـنـ؟ مَن حَتی حَرفآم هَمـ مَعنیـ

شُمآچِجوریـ سکوتِ معنیـ دآرمیکُنیـنـ؟
مَن حَتی حَرفآم هَمـ مَعنیـ ندآرع:/

مشاهده همه ی 5 نظر
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•
ناراحتناراحت
•❀.•❤•ʍԹɧՏԹ•❤•.❀•

دُخــــــِــــــے پـِســــرے کــــِہ مــِیـــگـہ دوُسِـــــت دٰارَم❤ ️ یــٰـــــا رٰاسـتِـ

دُخــــــِــــــے پـِســــرے کــــِہ مــِیـــگـہ دوُسِـــــت دٰارَم❤ ️ یــٰـــــا رٰاسـتِـ

دُخــــــِــــــے
پـِســــرے کــــِہ مــِیـــگـہ دوُسِـــــت دٰارَم❤ ️
یــٰـــــا رٰاسـتِــہ{-w67-}{-w67-}
یـٰـــــــا رٰاستـــِـہ {-w76-}{-w22-}
تـَشخِیصش خِیلـے سـَختہ...
مٌواظِب بـٰاش:)

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 8 نظر