افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
MAHSA
عصبانیعصبانی
MAHSA
بارگیری (1).jpg

من روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.
ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.
فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.
فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.
فکر من ..................
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.
آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

              حسین پناهی مشاهده همه ی 12 نظر
MAHSA
عصبانیعصبانی
MAHSA
425412296_87781.jpg

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها ک :؛
✍پدر تنها قهرمان بود .

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد

بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود …

بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند .

تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.

تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود

و معنای خداحافـظ، تا فردا بود…!

زنده ياد #حسين_پناهي


مشاهده همه ی 51 نظر
MAHSA
عصبانیعصبانی
MAHSA
www-abartazeha-ir-Photo-interesting-scientific-30-1.jpg

اشک بهترین پدیده ی دنیاست ولی تا زیباترین چیزهارو از آدم نگیره خودشو نشون نمیده...

مشاهده همه ی 120 نظر
MAHSA
عصبانیعصبانی
MAHSA
q09582_0de074e5f62afec6c02c111dddf61ba1-425.jpeg

نظر بدین !!!!!!!!!!!!!!!
راست بگین ها

مشاهده همه ی 331 نظر