لحظه  بروز رسانی 
Mehrab
مریضمریض
Mehrab

پیرمرد از صدای خر و پف پیر زن هر شب شکایت

پیرمرد از صدای خر و پف پیر زن هر شب شکایت داشت !

پیر زن هرگز نمی پذرفت ...

شبی پیر مرد آن صدا را ضبط کرد که صبح حرفش را ثابت کند ...

اما صبح پیر زن دیگر هرگز بیدار نشد ...

و آن صدای ضبط شده لا لایی هر شب پیر مرد شـــد ...

مشاهده همه ی 3 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـیدایــــستادن و مــنـتظر

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـیدایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت

مشاهده همه ی 4 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

    کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره

    کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن

مشاهده همه ی 2 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

    عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده .    

    عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
    و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
    و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
    و غمــت سـهم ِ مــن!

مشاهده همه ی 1 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

سوال : عشق چیه؟ جواب : عشق یعنی وقتی که

سوال : عشق چیه؟

جواب : عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه

و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!

مشاهده همه ی 2 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

میخوام برم یه گوشه بشینم   پشت به دنیا

میخوام برم یه گوشه بشینم

 

پشت به دنیا کنم

 

پاهایم را بغل کنم

 

بلنـــــد بلنـــــد گریه کنم و بگم

 

من دیگه بازی نمیکنم

 

خستـــه شــدم بس که باختــــم

مشاهده همه ی 1 نظر
mahsa
مهربونمهربون
mahsa

خدایا یا خیلی برگردون عقب ، یا بزن بره جلو

خدایا

یا خیلی برگردون عقب ، یا بزن بره جلو

اینجای زندگی خیلی دلم گرفته ....

مشاهده همه ی 1 نظر