لحظه  بروز رسانی 
برگ خزان
برگ خزان

نه پهلوان هستی نه گردن کلفت محل! اما وقتی کنارم هستی…

نه پهلوان هستی نه گردن کلفت محل! اما وقتی کنارم هستی…

در مقابل نگاه چپ غریبه ها،چه پناه امنیست برایم حضورت

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 3 نظر
برگ خزان
برگ خزان

پاییز سرد و بی رحم نیست

پاییز

سرد و بی رحم نیست

فقط

جسارت زمستـان را ندارد

ذره ذره زرد می کند

اندک اندک جان می سِتاند

قطره قطره می گِریاند

پاییــــز سرد نیست

نامـــهربان است

درســت مانند “تو ”

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 2 نظر
برگ خزان
برگ خزان

به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند

به پرندگان بگو

شاخه هایت را فراموش نکنند.

پاییز

آخرین حرفِ درخت نیست

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برگ خزان
برگ خزان

زندگی زیباتر میشود به شرطی که به

زندگی زیباتر میشود

به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز

برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برگ خزان
برگ خزان

زندگی زیباتر میشود به شرطی که به

زندگی زیباتر میشود

به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز

برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برگ خزان
برگ خزان

پاییز برای بعضی ها دل انگیز است و برای بعضی ها

پاییز برای بعضی ها دل انگیز است و برای بعضی ها غم انگیز… برای من فصل سردی دلهاست… فصل باریدن اشکها… فصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجی… اینروزها هوای دلم هم پاییزیست…

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برگ خزان
برگ خزان

باز پاییز است اندکی از مهر پیداست ؛

باز پاییز است اندکی از مهر پیداست ؛

حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

.
باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برگ خزان
برگ خزان

بی هوا زنگ بزن بگو دلتنگی بگو

بی هوا زنگ بزن

بگو دلتنگی بگو

میخواهی ببینی مرا

بگذار یکبار هم که شده

جمله ی

دل به دل راه دارد را

با تمام وجود احساس کنم !

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر
برگ خزان
برگ خزان

آدم هر چقدر هم که خودش را به

آدم هر چقدر هم که

خودش را به کوچه ی علی چپ بزند !

هرچقدر هم که خودش را گرفتار کارهای روز مره کند ،

هرچقدر هم که از دلتنگ شدن فرار کند ؛

آخر شب های لعنتی

دلتنگی پر رنگ میشود ...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید