لحظه  بروز رسانی 
mahsa
مریضمریض
mahsa

رفتــه ای و مــن هــر روز، بــه مــوریــانــه هــایــی

رفتــه ای و مــن هــر روز، بــه مــوریــانــه هــایــی

رفتــه ای
و مــن هــر روز،
بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم
کــه آهستــه و آرام
گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!
تــا بــی “خیــال” نشــده ام،
بــرگــرد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahsa
مریضمریض
mahsa

داشتم به چشمانت فکر میکردم که دیدم با نفس هایم شیشه

داشتم به چشمانت فکر میکردم که دیدم با نفس هایم شیشه

داشتم به چشمانت فکر میکردم که دیدم با نفس هایم شیشه ی پنجره ی قطار را بخار گرفته.

مشاهده همه ی 2 نظر
mahsa
مریضمریض
mahsa
پست شماره 315781337 از mahsa

.

مشاهده همه ی 2 نظر