بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
mahsa
مریضمریض
mahsa
فاصله-و-دوری-3.jpg

رفتــه ای
و مــن هــر روز،
بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم
کــه آهستــه و آرام
گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!
تــا بــی “خیــال” نشــده ام،
بــرگــرد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahsa
مریضمریض
mahsa
Steam train window.jpg

داشتم به چشمانت فکر میکردم که دیدم با نفس هایم شیشه ی پنجره ی قطار را بخار گرفته.

مشاهده همه ی 2 نظر
mahsa
مریضمریض
mahsa
IMG_20171111_080103.jpg

.

مشاهده همه ی 2 نظر