لحظه  بروز رسانی 
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.

دورانی که keyboard نوعی پیانو بود و mouse فقط یک حیوان..

سالها پیش به هنگامی که file وسیله مهمی در ادارات بود و hard drive یک سفر غیر راحت جاده ای.

وقتی که cut با چاقو انجام میشد و paste توسط چسب...

زمانه ای که web خانه عنکبوت بود virus فقط سرماخوردگی..

موقعی که apple و blackberry فقط میوه به حساب میومدن..!!

 

یادش بخیـــر

اون زمانها ؛ ما وقت بسیار زیادی ... برای بودن با خانواده داشتیم!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

اس ام اس

مشاهده همه ی 5 نظر
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون
میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی
اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو
نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه
اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه
باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو
اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری
دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه
کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو
اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره
اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه
ولی وایمیسه ســـــــر کوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه
اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی
اگه بفهمـــــــــه میکشتم
اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و فقط مــــــــــال خــــــــــودتــــــــه
و اخمش مــــــال بقیــــــــــــه
به این میگــــــــن
مــــــــــــــــــــــــــرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

میتــــرسم… میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد، نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،

میتــــرسم…

میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،

و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!

چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،
ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!

اس ام اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

مُدّعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار من گلی

مُدّعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

گل من را بهاری بی خزان است

گل من مهدی صاحب زمان است

اللهم عجّل لولیک الفرج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahshid
مهربونمهربون
mahshid

کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و

کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند
 به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند.
 خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست،
بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.
 خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد،
 انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند،
 و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها.
 قدردان داشته هایتان در زندگی باشید
 و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید
 و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید