لحظه  بروز رسانی 
مهتا
قبراققبراق
مهتا

مرد باس ترشی باز حرفه ای باشه و هیچ وقت از

مرد باس ترشی باز حرفه ای باشه و هیچ وقت از خرید لواشک برا زنش دریغ نکنه

مرد باس آغوشش انقدر گرم باشه که پناه دل تنگی زنش باشه

مرد باس حرف اول و آخرو خودش بزنه و جذبه داشته باشه و بگه چشم

مرد باس خشن و عصبانی باشه دستشو بکوبه زمین و بگه... امشب ظرفا با من

مرد باس شب به شب عربده بزنه ضعیییفه!! پس کو این ماچ ما

مرد باس دقیق باشه اگه منزل یه نخ به صورتش انداخت سریع بفهمه و بگه مبارکه خوشگلتر شدی! حالا یه ماچ هم بکنه بهتر

مرد باس هر از گاهی زنش رو کول کنه و دور خونه بچرخونه!

مرد باس سایه سر باشه نباس آقا بالا سر باشه

مرد باس رقص بلد نباشه فقط این پا و اون پا کنه انگار جیش داره...


مشاهده همه ی 17 نظر
مهتا
قبراققبراق
مهتا

✌◇◆◇ بخون روشن شی◇◆◇✌ ✘ مستند من اسمش راز بگاس✘

✌◇◆◇ بخون روشن شی◇◆◇✌

مستند من اسمش راز بگاس

اگه دیگه نداری روم هیچ میلی،اگه منو نمیخوای به درک هرررری

حتی هروئین خماریش سه روزه تو که دیگه اسپرین بچم نیستی

به بعضیام باید گفت:فکر نکن که ندید بدیدم ولی هیچ د یو ث ی شبیت ندیدم

نیازی یه آزمایش

 نیسDNA

 حروم زادگیت برام ثابت شدس

به بضیام باید گفت:هنوزم بوی عطرت...چند تا دونه ی مشکی از اون موی لختت...اصن کون لقت

اگه واسه همه شاخ رزی واسه ما شاخ بزی

هه عشق ؟؟؟برین بهش،سیفونم بکش

مشاهده همه ی 17 نظر
مهتا
قبراققبراق
مهتا

ﺑﺎﻫﺮ ﮐـَﺴﮯ ﻧـﻤﯿﭙَﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﺳَﻢ                                    OFT                      

ﺑﺎﻫﺮ ﮐـَﺴﮯ ﻧـﻤﯿﭙَﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﺳَﻢ   

                                OFT                                  

   ﺩﺍﺭه

ﺧﺪﺍ ﺍﯾــﻦ

 Option

 ﺭﻭ ﺑــِـﻢ ﻣـُـﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ

ﭼــﻮﻥ ﺑـــــﻬﻢ

LOTF

داره

ﻣُـــــﺸـﮑِــﻞِ ﻋِـــﺸـــﻘــﺎﯼِ ﺍِﻣــــﺮﻭﺯﯼ ﺭﻭ ﻣَـﮑـــﺂﻥ ﺣَــــــﻞ ﻣﯿــﮑُـﻨــﻪ ... ﻧَـــﻪ ﺯَﻣـــــﺂﻥ ...! ﻫـــــــﻪ

ﺍﻭﻧــــــــــــــــــﯽ ﮐــــــــــــــﻩ ﮔـــــــــــــــﻔﺖ ﺗــــــــــــــﺍﺗﻬــــــــــــــــﺶ ﻫﺴـــــــــــــــــﺘﻢ

ﺗﻬـــــــــــــﺵ ﺧــــــــــــــــﻨﺪﯾﺪﻭ ﮔــــــــــﻔﺖ ﺧــــــــــﺎﻟﯽ ﺑــــــــــــــﺳﺘﻢ

.ﺍﮔـــــــﮧ ﻣﻴﺨـــــــــﻮﺍﮮ ﺑﺮﻧــــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷــــــﮯ

ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴـــــــــﺮﮐـــــﮧ ﺩﺭﻧـــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷـــــــﮯ

ﻫَﻤــــــــــــﻪِ ﯼ ﺁﺩَﻣـــــﺂﯼ ﻣﺠــــــــــــــــــــــــﺎﺯﯼ ﻣُﺠـــــــــــــــــــــــــــﺂﺯ

ﻧﯿــــــــﺴﺘــــــــﻦ ﻓﺎﺻـــــﻠﺘــﻮ

ﺭﻋــــــــــــﺂﯾﺘـــ ﮐُﻦ

مشاهده همه ی 25 نظر
مهتا
قبراققبراق
مهتا

من دوتا دندم خوب کار میکنه یکی دنده" چپـــــــــــم"

من دوتا دندم خوب کار میکنه

یکی دنده" چپـــــــــــم"

 یکی دنده "لجـــــــم"

ترمز و کلاجم نداریم

فقط گـــــــــــــاز

مشاهده همه ی 22 نظر
مهتا
قبراققبراق
مهتا

✘ببیـــــــــن اسکــــــــــول مـــــــن بــــــــا ســـــــــایـــــــہ خـــــــودمـــــم

ببیـــــــــن اسکــــــــــول

مـــــــن بــــــــا ســـــــــایـــــــہ

خـــــــودمـــــم لجــــــم

کــــــه کــــــے جلـــــوتــــــر بــــــاشــــہ

تـــــو کـــه جـــاے خــــــود دارے✘☞

اونطوری نیگا نکن

✘✘شـمـاره حـسـاب بـده ارث بـابـاتـو واسـت بـریـزم✘✘

ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻥ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻦ

ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ، ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ

هــر کیـــم از راه میــرسه ادعــا میکنـه عشــق ماست

نـــه عزیز جـــون

ایــن وصلــه ها کــه میچسبـــونــی بــه مــا اشتبــاست...

ﺭیــلــکـﺴــــﻢُ ﻋــصــبـــانــیــتــﻢ ﺑـــا خــنـــﺪَ ﺱ

ﺩﺭ ﻋــیـــﻦِ ﺣـــﺎﻝ ﺳـَــر بـــُﺮﯾـــﺪﻧــَﻡ بـــا پــنــبـــَه اﺱ‍

ﻧـﯿــــﺎﺯﯼ ﺑــِـﻪ ﭘــَـﺮﻭﺍﺯ ﻧـﯿـــﺴـﺖ

ﻫَـﻤـﯿــــﻦ ﭘـــﺎﺋـﯿــﻦ ﺑـﺎﻟـــــﺎﺗَــــﺮ ﺍﺯ ﺧِﯿـﻠـــﯿـﺎم

...نمی بازم...

مگه دنیا از رو نعشم رد شه...

مشاهده همه ی 30 نظر