لحظه  بروز رسانی 
مجيـــــد
مجيـــــد

نوشتم هفتاد پنج درصد معتاد ها جوان هستند گفتی من سیاسی

1457104450707862_large.jpg
نوشتم هفتاد پنج درصد معتاد ها جوان هستند

گفتی من سیاسی نیستم "!

نوشتم به دختران و پسران در زندان تجاوز میشود

گفتی من سیاسی نیستم

نوشتم پدری برای جهیزه دختر کلیه اش را فروخت

گفتی من سیاسی نیستم

نوشتم سن خود فروشی دختران بخت برگشته

از فقر به زیر چهارده سال رسید

گفتی من سیاسی نیستم

نوشتم داروی بیمارن خاص ده برابر شده

و آمار مرگ بالا رفته گفتی من سیاسی نیستم

صحنه اعدام تبدیل به سینما شد

ایرانی اسکار گرفت شبکه خبر از غزه گفت

سیاسی نبودی بي وجدان ایرانی که بودى..

مشاهده همه ی 19 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

نترس مشتی. هیولا نیست. حاج رجب محمد زاده. ۲۸

13930807000236_PhotoL.jpg

نترس مشتی... هیولا نیست...

حاج رجب محمد زاده...

۲۸ ساله ﮐﻪ ﻧﺘونسته یه ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ تو دهنش بذاره...

ﺑﺎ ﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭه ﺻﻮﺭﺗشو ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ

 ﮐﻪ تو یه ظهره ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ واسه ﺭﺯﻣﻨده ها ﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ،

ﻫﻤون ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻤپاﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺧﻮﺭﺩ و داغون شد .

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد واسه ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﺮه،

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ کنن...

ﻣﯽ ﺗرسن ﻭ ﺍﻭن ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ میبینه 70 ﺩﺭ ﺻﺪﺟونشو ﺩﺍﺩﻩ

 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﻭن ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻣیشه ،

قلبش ﻣﯽ شکنه.؟..

ﻫﻤﺴﺮﺵ میگه :ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻭﺣﺸﺖ میکنه

ﻭ پا ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔذاره ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﻭن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰه ﻭ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧوﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯽ شه

ﻭ گوشه ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯽشينه ﻭ ﺑﻪ پوتینﻫﺎ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ

ﺭﺯﻣﺶ ﭼﺸﻢ میدوزه ، ﺣﺎﺝ ﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ نیومده ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﺯیباییش ﺭﺍبرای ناموس 

این مملکت ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ، ﺍﻭ 28 ساله ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ کشه

ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ ، به سلامتیش ، مرد واقعی اینه

نه این به ظاهر مردای دنیای .....

مشاهده همه ی 115 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

سلامتي اون شير تير خورده اي که هيچ موقع

سلامتي اون شير تير خورده اي


که هيچ موقع از زخم ناله نميکنه


چون خوب ميدونه اگه بناله


کفتارها احساس غرور ميکنن..


IMG11145909.jpg

مشاهده همه ی 42 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

اينجـا مجـــازيسـت ميـدانـم ميـدانـــي اما اينجا نه من تو را ميشناسم

اينجـا مجـــازيسـت ميـدانـم ميـدانـــي

اما اينجا نه من تو را ميشناسم نه تو مرا

نه تو آن اندازه زيبايي كه به نظر ميرسد

و نه من آنقدر زشتم كه تو تصور ميكني

نه تو آنقدر خوبي كه من دوست دارم

و نه من آنقـدر بــدم كه تو ميگــريزي

اينجـــا فقــط اينجــاسـت تنــها جـايــي

كـه پـــــول اهـرم هيـچ چيـز نيســـت

تنها جايي كه قدرت در دست يك نفر نيست

اينجـــا زنـدگـي جـريـان دارد،شـايـــد

مجـــــــازي امـا تعلـق پـذيــر اســـت

پس نيازي به اين همه نقش آفريني نيست

خــــودت بــاش همـــان كـه هســــتي

اما دنياي واقعي به تو مجال بودنش را نميدهد

همــــان كـه دوســت داشتنــي ســـــت

همــــان كـه مجــــــــازي نيســـــــــت

اينجــــا دنيــــاي مجــــــــازي اســــــت

لطفاُ موقع ورود نقــاب خود را برداريد..

thumb_HM-2013783513596846791395094057.95

مشاهده همه ی 66 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

گرگ روزگار بودم شغال ها هم جرات رويا رويي با

گرگ روزگار بودم شغال ها هم


جرات رويا رويي با من را نداشتند


حال که توبه کرده ام


آهو ها هم برايم خط و نشان ميکشند


درست است که ما رفته ايم و تـوبــــه کرده ايم


اما به آهو ها بگوييد


در قلمروي ما با احترام عبور کنند


مگر نميدانند که تـوبــــه


گــــــــــــــــــــــرگ مـــــــــــــــــــــرگ است..


71045286930702351418.jpg


مشاهده همه ی 58 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

مملکتي که فاحشه خانه نداشته باشد تمـام مردانـــش از سـر نيـاز

مملکتي که فاحشه خانه نداشته باشد


تمـام مردانـــش از سـر نيـاز


 ادعـاي عـاشــقي ميکـنند..


00616378731747065084.jpg

مشاهده همه ی 44 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

گاهي وقتها شيرها روزهاي زيادي گرسنه مي مانند چون نه

گاهي وقتها شيرها روزهاي زيادي


گرسنه مي مانند چون نه مثل کفتار لاشخورند


نه مثل روباه دزدند،آنها شيرند لاغر ميشوند


اما اصالتشان را از دست نميدهند..


IMG23230226.jpg


مشاهده همه ی 47 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

ب قول بهروز وثوقي.! غيرت ميراثي نيس بعضيا داشته باشن بعضيا

6313a4ce2cdde07e9e9308b255ec9eeb.jpg

ب قول بهروز وثوقي...!

غيرت ميراثي نيس بعضيا داشته باشن بعضيا نه.

غيرت سهم زندگيه فقط واسه مردا....! راستي بهروز ب کجا خيره شدي؟؟؟؟

ب مرداي نسل ما...! يا ب خجالت هاي بعدما..!

ب دل نگير رسم زمونس اينجوري نخواستيم بشه‌‌‌‌....!

اينجوري ب باورمون تحميل شده...

خيلي وقته در بازار غيرت و مردي تخته شده..!

الان مردي ب ماشين اخرين مدله...!

الان مردي بستگي ب تعداد زدن بکارت دختره..!

الان مردي ب کمک کردن ب فقير بيچاره ها نيس...! ب ادم حساب نکردنشونه..!!

قيصر زمان ما ديگه دنبال شاد کردن دل پيرزن نيس..!

يادم نرفته تو اوج مشکلات ننه مشهدي رو اوردي

زيارت تا اخرعمري ارزو ب دل نميره اما حالا چي.؟؟؟

قيصر زمان ما کنار همون زيارت نميدوني با ناموس مردم چ کارا ک نميکنن..

انقد خيره نشو ...! ازنگاهات شرم ميکنم...!

اصن بزار من همون سلامتيامو بدم و دوستام خونده يا نخونده لايک کنن.

سلامتي ميدم....! اول ب سلامتي داريوش ک وقتي پرسيد ..

کي ميدونه قيصر اين روزا کجاس...!جوابي نشنيد..!

سلامتي ميدم واسه اون پسرايي ک هنوز رگ غيرت دارن ..

چوب مردي رو ميخورن ولي لقمه ي نامردي هرگز...!

مشاهده همه ی 69 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

در این روز ، بزرگ مردی در سرزمین ایران برخاست

در این روز ، بزرگ مردی در سرزمین ایران برخاست


او کـــــــــــــــــــــــــــــوروش اســــــت


شــاه شاهـــان . . . شاه هخامنشی


پدر ایران زمیـــن . . . پدر حقوق بشر دنیا


زاد روز این بزرگ مرد ایرانی رو


  به همه "ایرانی های واقعی" تبریک میگوییم . .


382649_1987460139381_1629635443_31509392

مشاهده همه ی 31 نظر
مجيـــــد
مجيـــــد

شــــرمـنـــــده ام کـــــوروش . که پاسارگاد به زير اب رفت . شرمنده ام

شــــرمـنـــــده ام کـــــوروش ... 

که پاسارگاد به زير اب رفت ... 

شرمنده ام که بخش هخامنشيان 

از کتاب درسي مدارس حذف شد ... 

شرمنده ام که هفت ابان روز جهاني تو 

 تنها در تقويم ايران نيست ... 

شرمنده ام که کانال ها فاضلاب شهري 

 بر روي نقش رستم باز شد 

 و نقش رستم ارامگاه دودمان هخامنش 

 در معرض تخريب است ... 

شرمنده ام که هر ساله ستونهاي تخت جمشيد 

 را به انگلستان و فرانسه ميفروشند ... 

شرمنده ام که تنديس تو را 

 به دست يک بيگانه در لندن دادند ... 

 شرمنده ام که نامهاي ايراني 

 براي فرزندانمان نميگذاريم ... 

شــــــرمـنــــــــده ام ... 

 تنها مي توانم بگويم که بخاطر تمام 

رخــــدادهـــــــــا شــــــرمـنــــــده ام..

azadnegar_news_18300_1344167689_643758_I

مشاهده همه ی 69 نظر