لحظه  بروز رسانی 
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
پست شماره 321617681 از « شــــآ هــــیــــــــــــن »

....

مشاهده همه ی 12 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
🙄😈

🙄😈

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 19 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مشاهده همه ی 35 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

عمران گران ؟ اوقدرا هم حسرت عمر از دست رفتتون

عمران گران ؟ اوقدرا هم حسرت عمر از دست رفتتون

عمران گران ؟
اوقدرا هم حسرت عمر از دست رفتتون رو نخورین
بیشتر مشتاق باشین ک برسیم تهش بینم چه خبره
مثلا 63 سالت باشه
گوشه حیاط بشینی
سیگار اتیش کنی
نوه هات جلو بازی کنن
عمر اوقدرا هم با ارزش نیست

مشاهده همه ی 10 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

میگفتن سنگ بودن خیلی خوبه دیگه دلتنگ کسی نمیشین

میگفتن سنگ بودن خیلی خوبه دیگه دلتنگ کسی نمیشین

میگفتن سنگ بودن خیلی خوبه
دیگه دلتنگ کسی نمیشین
یا من خیلی سنگ شدم
یا اشتباه بود ....

مشاهده همه ی 14 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

نمیتونم خرع کسیو بگیرم وقتی خودم کل اکیپارو دیدم

نمیتونم خرع کسیو بگیرم وقتی خودم کل اکیپارو دیدم

نمیتونم خرع کسیو بگیرم
وقتی خودم کل اکیپارو دیدم
همه چی کشیدم همه جا چرخیدم
دادن اونی ک نمیدادو دیدم
مواد زدن رفیقامو دیدم
به خودم حال نمیدع
وقتی هر عقب مونده ای روم فاز بگیره

Shaye...

مشاهده همه ی 21 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

زندگی ک فقط زنده موندیم

زندگی ک فقط زنده موندیم

زندگی ک فقط زنده موندیم...

مشاهده همه ی 40 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

عع خودم ببشتر از همه چی زدم خیلی وقتع دیگه

عع خودم ببشتر از همه چی زدم خیلی وقتع دیگه

عع خودم ببشتر از همه چی زدم
خیلی وقتع دیگه به خودم سر نمیزنم...

مشاهده همه ی 4 نظر