لحظه  بروز رسانی 
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

از دوستایی ک منو یادشون بود کسی هست الان؟؟

از دوستایی ک منو یادشون بود کسی هست الان؟؟

مشاهده همه ی 9 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
پست شماره 313849327 از « شــــآ هــــیــــــــــــن »

{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}{-29-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 2 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

Dont copy lotfan اهنگ پروفایلم. Dont copy lotfan

0UNn8?.gif Dont copy lotfan 0UNn8?.gif


اهنگ پروفایلم....

1491199697763978_large.jpg
1491200454950920_large.jpg
1491200522205420_large.jpg
1491200632826318_large.jpg
1491200751304322_large.jpg
1491200826193023_large.jpg
1491200886674034_large.jpg
1491200952647687_large.jpg
1491201012764907_large.jpg
1491201079781514_large.jpg
1491201190696880_large.jpg
1491201290715157_large.jpg
1491201413246232_large.jpg
1491201472666994_large.jpg
1491201537702972_large.jpg
1491201628111618_large.jpg
1491201694577097_large.jpg

0UNn8?.gif Dont copy lotfan 0UNn8?.gif


مشاهده همه ی 144 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

Dont copy lotfan ✔️دلم میخواست یکی رو داشتم✔️ ✖️✖️تابعضی

0UNn8?.gif Dont copy lotfan 0UNn8?.gif


✔️دلم میخواست یکی رو داشتم✔️

✖️✖️تابعضی وقتهاکه ازدنیا خسته میشودم ✖️✖️

✔️میومدکنارمو دستاشومیذاشت دوطرف صورتم✔️

✖️✖️زل میزدتوچشام ومیگفت:ببین تومنوداری...!✖️ ghalb.gifghalb.gifghalb.gif

thumb_HamMihan-2017262524523355722148673


دلَم❤️ڪَسی رومیخاد ڪه... وَقتی بهش میگَم خُدافِظ، نگه بای...
بگه چہ مرگته باز رواني
من دوستت دارَم فڪر ڪَردی به این راحتیا وِلِت میڪُنم؟
دلم❤️ڪَسی رومیخادڪه درڪَم ڪُنه نہ ترڪَم.
دلم❤ڪَسی رومیخادتا بفهمہ ڪَسی میخوادرابطمونو خَراب ڪُنه بگه اون بامَن تو أعصابتو خورد نڪُن
دلم ❤️ڪَسے رو ميخادڪه وقتے باش قَهرم،اس بده بگه ببين قَهري قَهر باش ،ولے ميڪُشَمت اَگه با یکے دیگہ درد دل کنی ،اُفتاد؟!!..
دلم ❤️ڪَسی رومیخاد ڪه وَقتی باهاش دعوام میشہ شَب بگه تا آشتی نَڪردی نميخوابی،مفهومه؟؟!...

بعضی وَقتا قَهر نمیڪنی ڪه بری...
⬅قَهر➡ میڪنی تا ببینی چقدر واسـه طَرَفت اَرزش داری... ghalb.gifghalb.gifghalb.gif

giflove-2015-lovenew-2.gif

0UNn8?.gif Dont copy lotfan 0UNn8?.gif

مشاهده همه ی 9 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

😊😊دقیقا سال تحویل حذف کاربری میزنم😊😊میخام سال جدید دیگه مجازی


😊😊دقیقا سال تحویل حذف کاربری میزنم😊😊
میخام سال جدید دیگه مجازی نباشم
مادرمم حرفام رو جدی نمی‌گرفت
ولی باورم کرد
چون حرفیو ک میزنم انجامش میدم
پشیمونیش شاید سه روز باشه ولی واسه بعضی دوستان چندماه طول میکشه...☺ 
😊😊😊😊😊

مشاهده همه ی 29 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ:ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !ﺩﺭﺩ ﺩﻝ


ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ:
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ خوب دعوا میکنند !
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ! ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ؟؟
ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ آﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ آﻭﺭﺩ .
ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ !!!
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!
ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤونه ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷه
بعضی از ﭘﺴﺮﻫﺎ هرگز نمیشکنند
ﻣﮕﺮ ...به دست دخترکی...

1420994831565071_gif.gif


⇦░همش میگن پسر لاشیه ⇦░همش میگن پسر خیانت میکنه ⇦░همش میگن پسرا دخترارو هر.. میکنه⇦░همش میگن پسر فقط بخاطر هوس بادختره ░خدا از دل پسرا خبر داره ♥️♥️░دختر جون میخواهم يه رازي به تو بگم بر ملاش نكن پسرا برای اولین بار عاشق میشن و بس دیگه رنگ عشقو نمیبینن چون کسی نیست باهاشون تا آخر بمونه چون خیانت میبینه چون بعد مدتی میفهمه طرفش که باهاش چند سال بوده لاشی بوده چون میفهمه خیانت چه دردی داره حالا حرفام طولانی شد بزار یه راز دیگه ام بگم اگه تو ناراحت میشی میری بغل بابات تا آروم شی پسرا میرن تو یه کوچه تنها با هر دودی که بره تو ریه هاشون آروم میشن .⇦ب سَلامَتی هَمه ی پِسَرا....⇨ツبایَد پِسَر باشیツ♥️تا بِفَهمی♡♡پول گِرِفتَن♥️♥️از پِدَر چِقَدر سَختِه …♡ツبایَد پِسَر باشیツ♧تا بِفَهمی♧✖️۲ سال تَنهای تَنها✖️✔️توغُربَت سَربازی کَردَن✔️♢چِقدر سَخته …♢ツبایَد پِسر باشیツ⇩تا بِفَهمی⇧↻دِلهُرِه ی شُغل آیَندِه داشتَن↻√چِقدر سَختِه …√ツبایَد پِسر باشیツ∝تا بِفَهمی➣اَز دَست دادَنِ عِشقِت➣★چِقَدر سَختِه …★

1473678657140907_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

مثل پسری كه عشقشو تو خيابون با 1 نفر ديگه


مثل پسری كه عشقشو تو خيابون با 1 نفر ديگه ديد

اس داد گفت كجايي جواب اومد تو قلبت ...

مثل زني كه بعد 9 ماه انتظار ميشنوه بچه اش مرده به دنيا اومده ...

مثل عروسي كه دامادش تو راه آرايشگاه تصادف كرد و رفت ...

مثل مادري كه تك پسرش هيچوقت ازسربازي برنگشت ...

مثل پدري كه پول نداره واسه تك دخترش عروسك بخره ...

مثل كسي كه تو رابطه همه چي از دست داد

و طرفش فقط دست داد ...

مثل پيرزني كه از بچه اش خانه سالمندانو هديه گرفت ...

غمگينم مثل الان خودم ...

1404468082235397_large.gif

مشاهده همه ی 11 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

دیگر ن آرزویی دارم نه کینه ایآنچه ک در من


دیگر ن آرزویی دارم نه کینه ای
آنچه ک در من انسانی بود از دست دادم، گذاشتم گم بشود.
در زندگانی آدم باید یا فرشته بشود یا انسان یا حیوان ، من هیچکدام از آنها نشدم زندگانی ام برای همیشه گم شد.
من خود پسند،ناشی و بیچاره به دنیا آمده بودم، حال دیگر غیر ممکن است ک برگردم و راه دیگری در پیش گیرم ، دیگر نمیتوانم دنبال این سایه های بیهوده بروم ، با زندگانی گلاویز شوم و کشتی بگیرم، شماهایی ک گمان میکنید در حقیقت زندگی میکنید کدام دلیل و منطق محکمی در دست دارید من دیگر نمیخاهم نه ببخشم و نه بخشیده شوم.
نه به چپ برم نه به راست میخاهم چشمانم را به آینده ببندم و گذشته را فراموش کنم...

1488362368531535_large.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

رَفتــیُ خرآبـــ کـَـردی بیـــن من و تـو هـــر چی بـــود


رَفتــیُ خرآبـــ کـَـردی بیـــن من و تـو هـــر چی بـــود
شـــآهیـــن بــد بود؟ نـه بـا غیــرت و وحــشی بود
پــیرَم  کـــردی رفتــی زود
لـباســام خــونی شــده تــن و بــَدنـَم  زخمی بود
بگو چی میفهمی از
 طـــعم درد دست پاره
طــعم تلــخ  بوی سیگار
ریـه های تـکه پاره
چـشم هـایی ک وَرَم داره
دســت هـایی کــ تـَــرَک داره

love_smoke.jpg


با گریه داد زَدم کـــوچه هـــای ـشــــیرازُ
خـــونه واســـم زنـــدانُ
قــــفل درو حـَـبـسَم توش
دســت راستی کــ تـو دســـت میــگرفــتی هــر روز
جــوری میــشکونم نــخوره اصـلا جــوش

1462296838131653_gif.gif

مشاهده همه ی 63 نظر
« شــــآ هــــیــــــــــــن »
مهربونمهربون
« شــــآ هــــیــــــــــــن »

Uni azad bandar abbas


Uni azad bandar abbas


1487410596425055_large.png

مشاهده همه ی 26 نظر