لحظه  بروز رسانی 
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ تو کنارم باشی لبخند بر لبانم حک

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ تو کنارم باشی لبخند بر لبانم حک

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

تو کنارم باشی لبخند بر لبانم حک مےشود

خنده رفیقم مےشود، زندگے زیبا مےشود

تا تو هستے غم در دلم جایے ندارد

کل فصلهاے عمرم عین بهار مےشود


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ حال من دماسنـــج حال توست

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ حال من دماسنـــج حال توست

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ دلتنگی ها گاه از جنس اشکند

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ دلتنگی ها گاه از جنس اشکند

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

دلتنگی ها
گاه از جنس اشکند

و گاه از جنس بغض

گاه سکوت میشوند
و خاموش میمانند

گاه هق هق می شوند
و می بارند

دلتنگی من برای تو اما
جنس غریبی دارد!

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ یک نفر باید بیاید که

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ یک نفر باید بیاید که

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

یک نفر
باید بیاید
که تمام مساحت دلت را
یک جا تصرف کند
عشقت را
از درون چشم هایت بخواند
یک نفر
که بی هیچ بهانه
دوست داشتنش را با تو تقسیم کند
یک نفر
که تو را
فقط تو را
براے حیات بخواهد...


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ میراث نبودنت جنون هر روزه‌ایے ست

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ میراث نبودنت جنون هر روزه‌ایے ست

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

میراث نبودنت
جنون هر روزه‌ایے ست
که صبح به صبح
مرا سمت قاب عکست می‌کشاند
تا در آغوشت بکشم ،ببوسمت
صبح بخیر بگویم
و از تصویرت
دوستت دارم تحویل بگیرم…

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ مینویسم روے یك كاغذ؛

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ مینویسم روے یك كاغذ؛

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

مینویسم روے یك كاغذ؛

"صبحت بخیر، زیباترین بهانه ے بیدارے"

میچسبانم به هركجا كه چشمانَت زودتر درگیرش میشوند....


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

♥صبحت بخیــر عزیزتر از جانم♥


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ می گویند. زن دو حرف است

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ می گویند. زن دو حرف است

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

می گویند...
زن دو حرف است و زندگی ست...
و مرد! این سه حرفی...
امنیت...
و چه مکمل خوبی می شوند..
این دو زمانی که!
مرد مردانگی اش را کاملا...
پای امنیت زن زندگی اش بگذارد
و زن! زنانگی اش را تماماً...
پای مرد زندگی اش خرج کند.

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ و چشمانت راز آتش است، و

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ و چشمانت راز آتش است، و

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

و چشمانت راز آتش است،
و عشقت پیروزی آدمی ست،
و آغوشت...
اندك جائی برای زیستن
اندك جائی برای مردن...


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

عاشق شوریده دل،
در دفتر شعرش نوشت:
هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛
من "تو" را....


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ صبح باور توست. در تک

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ صبح باور توست. در تک

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

صبح
باور توست...
در تک تک نفس‌هایم...
که این‌چنین بی‌بهانه زاده می‌شوی...
در پیچک طلایی احساس...


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید