لحظه  بروز رسانی 
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️ خنده ات طرح لطیفی

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️ خنده ات طرح لطیفی

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️

خنده ات

طرح لطیفی است

که دیدن دارد…


❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ من از کجا باید می دانستم

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ من از کجا باید می دانستم

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

من از کجا باید می دانستم
چقدر باید بگذرد ، تا باور کنم
گاهی یک نداشتن
همه دلتنگیت می شود
و گاهی یک تو
همه چیزت را
با خودش می برد
و من از تو
تنها،
تنهاییم را فهمیدم . . .

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 1 نظر
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ دوست داشتنت سحرخیز ترین

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ دوست داشتنت سحرخیز ترین

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

دوست داشتنت

سحرخیز ترین حس دنیاست

كه صبح ها

پیش از باز شدن چشم هایم

در من بیدار میشود...

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️‍‌‌‏‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ اگر پادشاه بودم. خنده

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ اگر پادشاه بودم. خنده

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

اگر پادشاه بودم...

خنده ات را سرود ملی می کردم...

تا سربازانی جسور داشته باشم...

و مردمانی مست....!


❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ عشق، خوب دیدن است؛ خوب

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ عشق، خوب دیدن است؛ خوب

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

عشق،
خوب دیدن است؛
خوب چشیدن؛
خوب بوییدن؛
خوب زمزمه کردن؛
و خوب لمس کردن
عشق،
مجموعه‌ای از تجربه‌های زنده‌ی
دائم طاهرانه است؛
و این همه نه فقط تعریف عشق است
که تعریف زندگی هم هست.!

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ دوست داشتنت نه خیال است

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ دوست داشتنت نه خیال است

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

دوست داشتنت
نه خیال است
نه آرزو...
تنها،
قصه درازیست که
پایان ندارد...!

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ و عشق آنقدرها هم که فکر

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ و عشق آنقدرها هم که فکر

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

و عشق
آنقدرها هم که فکر می کردیم
عادلانه نبود!
زنِ همسایه عاشق شد،
پیراهنِ بلندترے دوخت...
من عاشق شدم،
گریه هاے بلند ترے سَر دادم...
در عصرِ ما
همه همیشه دیر می رسند!
یکی به اتوبوس،
یکی به قطار،
یکی
به یکی...

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ گاهی به خواستن نیست، وقتی چیزی

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ گاهی به خواستن نیست، وقتی چیزی

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گاهی به خواستن نیست،
وقتی چیزی قرار نباشه اتفاق بیفته،
حتی از دست دعا هم کارے برنمیاد...
گاهی کوه به کوه که نه، حتی آدم به آدم هم نمی‌رسه...
«کنار هم پیر شدن»،
با کنار ایستادن و پیر شدن یکی دیگه رو دیدن، خیلی فرق داره...
«بی‌رحم‌ترین شکل زندگی اینه که
یه نفر رو توے خودت سرکوب کنی.»

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ آدم است دیگر، گاه فراموش میکند

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ آدم است دیگر، گاه فراموش میکند

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

آدم است دیگر،
گاه فراموش میکند گاه فراموش میشود،
فراموشی گاهی نعمت است و گاهی نکبت،
فراموش شدن
چیزے نیست که از یاد آدم برود،
دردیست تلخ که خوب نمیشود،
میرود تا مغز استخوانت، میماند تا همیشه،
تا ابد، مثل دیوار محصورت میکند
فراموش شدن مثل مردن است،
و تلخی داستان آنجاست که
فراموش شدگان
فراموش کنندگان را هرگز از یاد نمی برند...

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه
ناراحتناراحت
زیباترین نگاه عاشقانه

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ همیشه کسی هست که بیاد و بره،

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ همیشه کسی هست که بیاد و بره،

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

همیشه کسی هست که بیاد و بره،
تا زندگیت رو به بعد و قبل از خودش تقسیم کنه!
مگه انقلاب به چی می گن؟؟؟
اینکه روزے صدبار خودت رو بکشی و زنده شی...
اینکه هزار بار بشینی فک کنی،
کو؟ کجاس؟ چه می کنه؟
هی گوشی لعنتی رو باز و بسته می کنی
و عین هر بار مطمئن بشی که ازش فقط یک اسم مونده....
فقط یک اسم...!
بعضیا، یه جورے میرن...
که از هیچ راهی بهشون نمی رسی...

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید