لحظه  بروز رسانی 
majid
خوشحالخوشحال
majid

همانطور که اب شکل ظرفی را که میگیرد که درون اوست

همانطور که اب شکل ظرفی را که میگیرد که درون اوست ،زندگی ما هم شکل افکارمان میشود که در مغز ماست.....................

مشاهده همه ی 1 نظر
majid
خوشحالخوشحال
majid

انسان وقتی عزم به کاری میکند مشکلات زیادی بر سر راه

انسان وقتی عزم به کاری میکند مشکلات زیادی بر سر راه او قرار میگیرد تا عزم او را محک بزند و نیامده اند برای ماندن بلکه امده اند تا انسان را بسازند

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید