لحظه  بروز رسانی 
alireza
گرفتارگرفتار
alireza

یادت نره ﻣﻦ *شهریوری* ام، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ

71961744489313148597.jpg
یادت نره ﻣﻦ *شهریوری* ام،
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ .!.
ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻮﻧﺪﻣﺖ،
ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ... !

مشاهده همه ی 5 نظر
alireza
گرفتارگرفتار
alireza

خیلی وقته تو خیابون سرم پایینه . خیلی وقته

89729577052970010906.jpg
خیلی وقته تو خیابون سرم پایینه ...
خیلی وقته توجهی به اطراف ندارم ...
خیلی وقته با دقت خودم رو دارم از بقیه جدا میکنم ...
خیلی وقته برای چیزایی که نمیخوام بیخودی تلاش نمیکنم ...
خیلی وقته کسی آزارم نمیده ....
خیلی وقته ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza
گرفتارگرفتار
alireza

مرا هرگز نباشد بیمی از پشت . عزیز دل مرا

04497979968972192285.jpgمرا هرگز نباشد بیمی از پشت ...
عزیز دل مرا نابخردی کشت ...
جوانمردان بخندند روی در روی ...
دریده پشت من را خنجر از پشت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza
گرفتارگرفتار
alireza

من تنهـــــــایی را دوســــت دارم. ☻ تنها کِ باشی 100 سال

72089048294360868534.jpgمن تنهـــــــایی را دوســــت دارم... ☻
تنها کِ باشی 100 سال یه بار موبایلت رو می زنی تو شارژ... ☻
تنهآ کِ بآشی قهوه ات هرگز سرد نمی شود ... ☻
تنهآ کِ بآشی نور زیآد است ... ☻
تنهآ کِ بآشی دیرتر شب می شَود ... ☻
تنهآ کِ بآشی همه خُوشحآلنَد ... ☻
تنهآ کِ بآشی موهایَت رآ مُرتب نمی کنی ... ☻
تنهآ کِ بآشی شیشه عَطرِت پربآقی می ماند ... ☻
تنهآ کِ بآشی بهمن هم مارلبروست . . . ☻
تنهآ کِ بآشی هیچ چیز خنده دآر نیست . . . ! ☻
تنهآیی خوبـــــــــــه .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید