لحظه  بروز رسانی 
مجید ملکی
آروم و عادیآروم و عادی
مجید ملکی

عکس و تصویر یااباالفضل العباس.

مشاهده همه ی 1 نظر
مجید ملکی
آروم و عادیآروم و عادی
مجید ملکی

هر چه کردی به دلم ، . باز تو را بخشیدم

هر چه کردی به دلم ، ... باز تو را بخشیدم
با زبان زخم زدی ، ... دشنه زدی ... خندیدم 
معنی تک تک رفتار تو را ... میفهمم
ساده لوحی ست ، ... بگویم که نمی فهمیدم !

غرق تردید شدم ، ... باز تحمل کردم 
تا زمانی که ... به چشمان خودم هم دیدم

دیدم از خشم خداوند ... نمی ترسیدی
تو نترسیدی و من سخت از آن ترسیدم

بسته بودم ، لب از آن درد و از آن بی مهری
تو جفا کردی و من هیچ ... نمی پرسیدم

بی سبب نیست ، ... فراموش شدی در یادم
که تو مهتاب شبانگاهی و ... من خورشیدم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید