لحظه  بروز رسانی 
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینکش :  
https://telegram.me/joinchat/DZuhaT7eQt8sAVAYDd1mgw

مشاهده همه ی 9 نظر
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینک  : 
https://telegram.me/joinchat/DZuhaT9A-UHejyaIA4f9Cw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینکش :

مشاهده همه ی 2 نظر
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینکش :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینکش :
https://telegram.me/joinchat/CzzXUz5vqa88WwrQJJCIcw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال میشم

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم 
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه : 
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
 
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه  اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد 

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین 
اینم لینکش : 
https://telegram.me/joinchat/BSIXhTv2jEnCMC6Z06luYw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال میشم

سلام به همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم 
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه : 
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
 
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه  اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد 

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین 
اینم لینکش : 
https://telegram.me/joinchat/BSIXhTv2jEnCMC6Z06luYw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام یه همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم خوشحال

سلام یه همه گروه زدم تو تلگرام الان 50 تایم
خوشحال میشم از همه جای ایران داخلش باشن
قوانین گروه اینه :
توهین . +18 . تبلیق . بی احترامی . ممنوعه
رفتن به پی وی خانمها اگه شکایت کنن مساوی باریمو
این گروه سوپرگروهه خوبیه سوپر گروه اینه که اگه کسی بی احترامی کرد اگه مدیر یا ادمینها ریمو کنن اون شخص میره تو لیست بلاک گروه اگه کسی متن غیر اخلاقی گذاشت میشه پاکش کرد

از همه دعوت میکنم به گروه ما بیاین
اینم لینکش :
https://telegram.me/joinchat/BSIXhTv2jEnCMC6Z06luYw

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه یه گروه داریم تو تلگرام از همه

سلام به همه
یه گروه داریم تو تلگرام از همه جای ایران توش هستن
الان 45 تایم اگه خاستین بیاین تا دور همی خوش باشیم بگیمو بخندیم
و از جوونیمون لذت ببریم
اینم لینک https://telegram.me/joinchat/BSIXhQ...aFhP_ZTXKA

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mamad
mamad

سلام به همه یه گروه داریم تو تلگرام از همه

سلام به همه
یه گروه داریم تو تلگرام از همه جای ایران توش هستن
الان 45 تایم اگه خاستین بیاین تا دور همی خوش باشیم بگیمو بخندیم
و از جوونیمون لذت ببریم
اینم لینک https://telegram.me/joinchat/BSIXhQ...aFhP_ZTXKA

مشاهده همه ی 1 نظر