لحظه  بروز رسانی 
darya
شیطونشیطون
darya

به سلامتی پسری که وقتی کنار دوست دخترش خوابید

623209823-(1).jpg

به سلامتی پسری که وقتی کنار دوست دخترش خوابید

دختره پرسید دوسم داری؟؟؟

گفت اگه دوست نداشتم الان جای سوال داشتی ناله میکردی..

مشاهده همه ی 11 نظر
ممل بروجردی....
ممل بروجردی....

36067912773169669335.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
ممل بروجردی....
ممل بروجردی....

لایک کن و بگووووووو؟؟قرآنتم مث فیست چک میکنی؟؟؟؟ وای بر حال


لایک کن و بگووووووو؟؟
قرآنتم مث فیست چک میکنی؟؟؟؟
 وای بر حال ما...........
c1c04613a1b4f323ec839f464d7ef05b-425

مشاهده همه ی 29 نظر
ممل بروجردی....
ممل بروجردی....

مرد فقیرى بود که همسرش کره درست می کرد و او

مرد فقیرى بود که همسرش کره درست می کرد و او آن را به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره ها را به صورت دایره های یک 

کیلویى درست می کرد. مرد آن را به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید. 

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آن ها را وزن کند. هنگامى که آن ها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از دست 

مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن 

۹۰۰ گرم است. مرد فقیر ناراحت شد، سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم. یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به 

عنوان وزنه قرار مى دادیم. یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم!

مشاهده همه ی 2 نظر
ممل بروجردی....
ممل بروجردی....

مادری برای دیدنِ پسرش به محلِ تحصیل اون یعنی لندن رفت

مادری برای دیدنِ پسرش به محلِ تحصیل اون یعنی لندن رفت !
اونجا بود که متوجه شد یه دخترِ انگلیسی با پسرش هم اتاقیه !
مثلِ همه ی مامانای مسئولِ ایرانی کلی مشکوک شد ،
اما پسرش گفت : من میدونم چه فکری میکنی مامان !
ولی این دختره فقط هم اتاقیه منه !
یه هفته بعد از برگشتن مامانِ مسعود ، دختره به پسره گفت :
از وقتی مامانت رفته قندونِ نقره ی من گم شده !
یعنی مامانت اونو برداشته ؟
پسره گفت : غیرممکنه ولی بهش ایمیل میزنم !
تو ایمیل خودش نوشت :
مامان عزیزم ! من نمیگم شما قندونو از خونه ی من برداشتی ،
و درضمن نمیگم که برنداشتی ! اما واقعیت اینه که از
وقتی شما رفتی تهران قندون گم شده !
با عشق … مسعود !
روز بعد ایمیل مادرِ مسعود :
پسر عزیزم! من نمیگم تو با ویکی رابطه داری،
و در ضمن نمیگم که رابطه نداری !
اما واقعیت اینه که اگه اون حداقل یه شب تو تختخوابِ خودش میخوابید ، حتما تا حالا قندونو پیدا کرده بود !
با عشق … مامان

مشاهده همه ی 2 نظر
ممل بروجردی....
ممل بروجردی....

فقط یه بروجردی میتونه جمله ای با هفده تا فعل بگه!خواسم برم دیم

فقط یه بروجردی میتونه جمله ای با هفده تا فعل بگه!

خواسم برم دیم گرف نشس گفتم بل بپرسم بنم میا نمیا دیم موه نمخوام بیام بل بخفتم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید