افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

دخترها از اولين روزِ تولد وابسته ميشوند
حتي به عروسك هايشان
از همان روزها ياد ميگيرند
كه هرچيزي را
هر كسي را
كه فكر ميكنند براي خودشان است
"عاشقانه دوست داشته باشند"

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 19 نظر
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

رَفیـــق بِهتَـر از عِشقِهـ☺ دَردایی کِهـ بایَـد عِشــق بِفَهمِهـ☺ وَلـی اینو رَفیـ❤ــق میفَهمِهـ☺ وَ واسِـهـ آدَم خِیلـی مُهِمِهـ☺ کِهـ هَسـتین❤

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 70 نظر
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

بـــے تفـــاوت باش"بــہ جھــنم"مگــــر دریـــــــا مٌــــــــرد از بــے آبــــــــے؟؟؟؟

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

+خَفه شو..
_چرآ..؟؟؟
+بآ حَرف زَدن زیاد فَقَط بآعث خَرآب تَر شُدَن تَصویر قَشَنگت تو ذِهنَم میشی...

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

بِهِت خوبے کَردَن،خوبی کُن🐾🐞
بِهِت بَدے کردَن،خوبی کُن❄️✨
بِهِت کآرے نَدآشتَن،خوبی کُن🌌🍡
اینآ آدَمن، توفِرشته بآش🌙🌎

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 3 نظر
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯

😐to for evre mni tole

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 18 نظر
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
1053236x236_1507311835030229.jpg

گاهی وقتا لازمه بی سرو صدا بری که ببینی کی بخاطر نبودنت کلی سرو صدا میکنه...

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 33 نظر
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
خنگخنگ
✘فـآئـزهـ✘✯◡✯ωــہ تارگاטּ✯◡✯
1053236x229_1508170398690519.jpg

کاش !!!! میشد گوشه ای نوشت.....
خدایا امشب خستم!😔
فردا صبح بیدارم نکن

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 8 نظر