لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

‍ الهے.تو را سپاسمی‌گويم  از اينکہ دوبارهخورشيد مهرت از پشت پرده

‍ الهے...
تو را سپاس
می‌گويم 

از اينکہ دوباره
خورشيد مهرت

از پشت پرده ے
تاريکے و ظلمت
طلوع کرد 

و جلوه ے صبح را
بر دنياے کائنات
گستراند 
@tenham

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
ملینا
ملینا

کاربرد گوگوش تو خانواده ما اینه که هی بگیم ببیــن همسن

کاربرد گوگوش تو خانواده ما اینه که
هی بگیم ببیــن همسن فلانیه ها!
بعد هی تعجب کنیم …

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

‌ قرارمان سر میز صبحانہ  من عشق مے آورم و تو عسل

‌ قرارمان سر میز صبحانہ

 من عشق مے آورم
 و تو عسل

من مرباے بهار کنار
نان مےگذارم
تو چند بیت غزل

با دوفنجان چاے
کہ دم بکشد در نگاهمان
@tenham

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
ملینا
ملینا

یکی هم میگفت کشیدنِ هر نخ سیگار ۵ دقیقه از عمر

یکی هم میگفت کشیدنِ هر نخ سیگار ۵ دقیقه از عمر آدم کم میکنه
حساب کردیم دیدیم راست میگه،
کشیدنِ هر نخ سیگار حدود ۵ دقیقه طول میکشه !

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا
رضا

میتوان ساده زندگی ڪرد ساده زیست و از

میتوان ساده زندگی ڪرد ساده زیست و از

میتوان ساده زندگی ڪرد
ساده زیست
و از شادیهای ڪوچڪ
لذت برد
فقط ڪافیست
باورداشتہ باشیم
لذت شادی در داشتن
چیزهای بزرگ نیست

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ملینا
ملینا

‏قدیم کل ترک های یه سالِ یه خواننده در قالب یه

‏قدیم کل ترک های یه سالِ یه خواننده در قالب یه سی دی
مثلا با اسم “معین ۸۰″  به دستمون میرسید،
الان خواننده عاروق میزنه منتشر میشه :|

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

💓✨ آرزوهاےقشنگبر روےلب هالبخند مےنشانند لبخندهاےپرانرژے، دلها راگرم مے ڪنند و

💓

آرزوهاےقشنگ
بر روے
لب هالبخند مےنشانند

لبخندهاےپرانرژے،

دلها راگرم مے ڪنند

و دلهاےگرم، 
دنیا رامےسازند

دنیایےقشنگ بسازیم 
بالبخند و مهربانے
‌ ‌@tenham

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است