افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان

بروز رسانی 
REZA
سرما زدهسرما زده
REZA

مرور میکنم آرزو هایم را ... بی قراری هایم را ... دلتنگی هایم را...

هستم اما نمیدانم این بودنم زندگیست یا مرور الفبای روز مردگی...چند وقتی است خودم را رها کرده ام...

سبک شده ام اما نه از غم؛ از ...

در هیاهوی رویاها گم شده ام ...

نمی دانم حقیقت کدام است؛ من یا رویا ...

فقط میگردم ... تمام خودم را مرور میکنم ...

نشان من فقط تصویری است سیاه و سفید ...

رها نمیشوم از زنجیر جبر ... از ...

مدتهاست ورق میزنم روزهایم را و لمس میکنم

اظطراب گذر ثانیه ها را ...

نقطه میگذارم آخر سطر وباز حرکت از نو ...

گویی تمام خط های زندگیم در تسلسل گرفتار شده اند ...

و در طلب نقطه پایان می سوزند

روزگارم نمکدانی شده که لحظه لحظه مشت مشت

نمک بر زخمم میپاشد...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

جادهـ هایــــ بی پایان را دوست دارمــــــ

دوست دارمـــ باغ هایــــــــــ بزرگـــــ را

رود خانهـــ های خروشــــــان را

من تمامـــ فیلم هایی کــهـــ در آن ها

زندانیــان موفق بــهـــ فرار میــــشوند

دوستــــــــ دارمــــــــ

دلتنگــــ رهایی ام

دلتنگــــــ نوشیدن خورشـــــید

در مـــن یک محکــــوم به حبس ابـــد

پیـــــر و خمیـــــده

با ذره بیــــــنی در دست

نقشه هایـــ فـــرار را مـــرور میکنـــــد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
REZA
سرما زدهسرما زده
REZA

نه حوصله دوست داشتن دارم

نه می خوا هم کسی دوستم داشته باشد

این روزها سردم مثل دی .. مثل بهمن.. مثل اسفند

مثل زمستان

احساسم یخ زده

آرزوهایم قندیل بسته

امیدم زیر بهمن سرد احساساتم دفن شده

نه به آمدنی دل خوشم و نه از رفتنی دل غمگین

این روزها پر از سکوتم...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید