بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان
photo_2016-08-07_15-41-48.jpg


بى انصافا اینواز رو مسکن مهر ما درست کردن تقلید کارا 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان
photo_2016-08-07_15-29-54.jpg

.
تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی...!

#آلبر_کامو


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان
photo_2016-08-07_15-14-12.jpg

.اي كاش گفتــ ـه بودي عاشق ديگــ ـري شده اي

من خودم عاشــ ـقت بودم

دركت مي كــ ـردم....

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان
photo_2016-07-22_17-22-56.jpg

#مشترک مورد نظر #حوصلتو نداشت... #خاموش_کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺗﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ …
ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ …
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻦ …
ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﻬﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ …
ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ …
ﺍﻭ ﺭﺍ …
ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ …
ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ …
ﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ …
ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید