لحظه  بروز رسانی 
سعید پابوس
قبراققبراق
سعید پابوس

نصف مردم تهران دارن میرن شمال همگی هم قرار گذاشتن ساعت

نصف مردم تهران دارن میرن شمال همگی هم قرار گذاشتن ساعت 3 شب حرکت کنن تو ترافیک گیر نکنن .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید پابوس
قبراققبراق
سعید پابوس

میگن این جلف بازی و فاحشه گری و . از کشتی

میگن این جلف بازی و فاحشه گری و .. از کشتی نوح شروع شد وگرنه ما شترمرغ و خرمگس نداشتیم که

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید