لحظه  بروز رسانی 
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥
دلقکدلقک
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥

جای من بودن سخت است جای یه

جای من بودن سخت است جای یه


جای من بودن سخت است
جای یه زن نشستن و انتظار کشیدن
جای همان لبخندی که اگر ریشه بدوانی میفهمی از دلهره می آید
جای نگرانی که انگار هرگز برای یک زن تمامی ندارد
جای زخم ها، دیر رسیدن ها اصلا نیامدن ها
همه شان نقش بسته رو دیوار تن و قلبمان
جای ما نشستن سخت است
پیر می کند غم می آورد عمق دردت عمیق تر می شود
اگر یک روز
بخواهی جای من
جای هر زن دیگری،
زندگی کنی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥
دلقکدلقک
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥

دلم میخواست خانومِ خانه ات میشدم


دلم میخواست
خانومِ خانه ات میشدم ...
تو خسته از سرکار می آمدی
و من با تمام عشقم،
غذای مورد علاقه ات را می پختم
صدایت میزدم
"آقا، بفرما ناهار"
و تو با چشمک بسمت من می آمدی و
هی قربان صدقه ی خانومِ با سلیقه ات میرفتی
شب بهانه ی قدم زدن میکردم
دستانم را میگرفتی
طول و عرض خیابان های شهر را یکی یکی متر میکردیم
جلوی گل فروشی برایم یک دسته نرگس میخریدی
و من هی قربان صدقه ی مردانگی ات میرفتم..
دلم میخواست، جلوی همه ی مردم
دستان هم را می گرفتیم ...!
کاش مردِ خانه ام میشدی پسر!!
کاش زنِ خانه ات می شدم
افسوس ...

مشاهده همه ی 5 نظر
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥
دلقکدلقک
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥

ھمہ میگڹ ماـنداناـ بده            ھہ بہ

ھمہ میگڹ ماـنداناـ بده

           ھہ بہ هَموڹ خداش قسم

                             قید ھمہ رو زده   {-38-}       

مشاهده همه ی 2 نظر
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥
دلقکدلقک
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥

موهاش زیادی شده بود. انگار دیگه هیچی براش مهم نبود قیچیو

موهاش زیادی شده بود...

انگار دیگه هیچی براش مهم نبود

قیچیو برداشت...

تیک...

موهاش ریخت رو زمین...

سیاهیه موهاش...⚫️سفیدیه سرامیک...⚪️قرمزیه خون...

این دختریه که با احساساتش بازی شده..

      @mandana4022

مشاهده همه ی 2 نظر
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥
دلقکدلقک
مانבانا♥ارشدکل کل دخترو پسرا♥

مشاهده همه ی 5 نظر