لحظه  بروز رسانی 
B҉A҉H҉A҉R҉
B҉A҉H҉A҉R҉

گـاهـی آنقدر به یکی☝️ وابـسـتـه میشی کـه❣ رفـتـنـش مـیـشـه🚶

گـاهـی آنقدر به یکی☝️ وابـسـتـه میشی کـه❣ رفـتـنـش مـیـشـه🚶

گـاهـی آنقدر به یکی☝️

وابـسـتـه میشی کـه❣

رفـتـنـش مـیـشـه🚶

بزرگترین ترس زندگیت...😞

مشاهده همه ی 1 نظر
B҉A҉H҉A҉R҉
B҉A҉H҉A҉R҉
❤

نظرات برای این پست غیر فعال است
B҉A҉H҉A҉R҉
B҉A҉H҉A҉R҉

ای آنکه از دیار من آخر گـریختی! چون شد که

ای آنکه از دیار من آخر گـریختی! چون شد که

ای آنکه از دیار من آخر گـریختی!
چون شد که از تو باز نیامد نشانه‌ای؟
از بعد رفتنت نشناسم جز این دو حال
رنج زمانه‌ای و گذشت زمانه‌ای ...

در کوره راهِ زندگی‌ام جای پای توست
پایی که بی‌گمان نتوانم بدو رسید
پایی که نقش هر قدمش نقش آرزوست
کی می توانم اینکه به هر آرزو رسید ...

عالم عشق
مشاهده همه ی 2 نظر
B҉A҉H҉A҉R҉
B҉A҉H҉A҉R҉

راست میگفتی ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم

راست میگفتی ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم

راست میگفتی
ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم
تو دل میبُردی و
انکار میکردی
من اما دل میبستم و
اقرار میکردم...

عالم عشق
مشاهده همه ی 2 نظر
B҉A҉H҉A҉R҉
B҉A҉H҉A҉R҉
●●●B●●●

●●●B●●●

عالم عشق
مشاهده همه ی 2 نظر