بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

و عشق شوری در دل ایجاد می‌کند، که در نهایت

و عشق شوری در دل ایجاد می‌کند،

که در نهایت نمی‌دانی خوب است یا نه ...؟!!

که عشق وصال دارد یا نه ...؟!!

و آیا همیشه فراغ باید باشد، تا به آن جلوه ببخشد ...؟؟!!

هر کسی در این مورد ادعایی دارد و خود را صاحب‌نظر می‌داند

زیرا موضوعی است که همه به نوعی در زندگی خود با آن درگیر بوده و خواهند بود ...

برداشتهای متفاوت... تجربیات متفاوت... دیدگاههای متفاوت...

و من هیجان آن را بسیار دوست دارم.

گویی قلب انسان با عشق زنده می‌شود.

و آن شوریدگی و سرمستی، آدم را از خود بی‌خود می‌کند.

افکار و کل زندگی‌ات رنگ و بویی دگر می‌گیرد.

حس زنده بودن و شادابی در لحظه لحظه‌ی زندگی‌ات رسوخ می‌کند.

حتی نگاهت به زندگی نیز متفاوت می‌شود.

دوست داری فریاد بزنی و به همه بگویی که چقدر خوشبختی

که چقدر زندگی را دوست داری

و تو کسی را داری که دیگران ندارند.........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید