منصوره وطنی
منصوره وطنی

دلایل تضاد و گروه بندی ها در کشور و مجلس شورای

دلایل تضاد و گروه بندی ها در کشور و مجلس شورای

دلایل تضاد و گروه بندی ها در کشور و مجلس شورای اسلامی و دانشگاهها و... از بدو انقلاب تاکنون
آیا امام حسین علیه السلام قیام کرد تا مسلمانان شقه شقه شده و هر یک برای خود گروه و حزبی درست کنند و جنگ احزاب راه بیاندازند؟
آیا مصداق امت واحده در قرآن گروه بندی مسلمانهاست؟
آیا مفهوم و مصداق وحدت، گروه بندی وتفرقه و حزب بازی است؟
آیا بنیانگذارانقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بارها به پرهیزاز حزب و گروه بازی که بیشتر دام دشمن و شیطان نفس هست هشدار ندادند؟
مگر پیروی از ولایت فقیه چیزی غیر از اجرای رهنمودها و دستورات ولی فقیه هست؟
تحزّب گرایی مدل کدام اسلام است؟

دلایل تضاد و گروه بندی ها در کشور و مجلس شورای اسلامی و دانشگاهها و... از بدو انقلاب تاکنون

به جهت رعايت ايجاز از بيان شواهد و مصاديق صرف نظر نموده و آن را به عهده خواننده فهيم گذاشته و اجرايي شدن نظريّه شريف را از سال ۶0 تا سال۸۴ يادآور مي شويم تا عبرتي بر آيندگان باشد و همگان بر چگونگي ايجاد تضادهاي بين گروهي و روش حلّ آن تعمّق نمايند.

چندین دهه این نظریه درایران وسایرکشورها به ویژه دربین مسلمانان به طورکامل درحال اجراست.
مظفر شريف دانشمند ترك مقيم آمريكا در سال هاي 1949، 1953، 1954 در آمريكا يك اردوي تابستاني براي جوانان تشكيل داد. در اين اردو 24 نفر نوجوان تقريباً 12 ساله شركت داشتند، كه همگي از نظر رواني سالم و از نظر اجتماعي خانواده داراي شرايط مشابه بودند، اما يكديگر را از قبل نمي شناختند.

شريف، دونفر دانشجو مأمور مشاهده و نظارت كار نوجوانان كرده بود كه در بازي ها و فعاليت ها شركت ولي هيچ رفتاري از خود نشان نمي دادند تا به عنوان رهبر و سرپرست گروه بپندارند.

خود آقاي شريف در نقش سرايدار ساده لوح مزرعه سبز و خرمي كه اردو در آنجا تشكيل شده بود، ظاهر مي شد و گاهگاه سوالات ابلهانه اي مي كرد تا حمل بر بي اهميّتي و ناداني او شود. و كسي او را مزاحم خود نپندارد. به تدريج هيچ يك از نوجوانان از سوالات به ظاهر احمقانه او دلگير نمي شدند و در حضور وي، از صحبتهاي خصوصي و اظهار مكنونات دل خودداري نمي كردند، لذا، شريف از بسياري از جزیيات مطلّع مي شد.

مرحله اوّل:1- بچه ها فرصت يافتند، همديگر را بشناسند و با يكديگر به طور آزادانه دوست بشوند، بدين ترتيب گروهك هايي به طور آزادانه به وجود آمد كه در هريك از آنها، بچه ها به يكديگر علاقه مند شده بودند.

2- مرحله دوّم: در آغاز به وسيله روش سوسيومتري براساس يك پرسشنامه، ميزان و شدت روابط علاقه بچه ها نسبت به يكديگر بررسي شد. پس از آن، بچه ها علي رغم ميل خودشان، به دو گروه 12 نفري تقسيم شدند و لذا دوستان جديد اجباراً از يكديگر جدا شدند. اما طولي نكشيد كه در اين گروه هاي مصنوعي، همبستگي شديدي بوجود آمد و اعضاء هريك از آنها احساس تعلّق خاطر(احساس ما) نسبت به گروه خود پيدا كردند، به طوري كه بعد از مدّت كوتاهي هيچ كس افسوس رابطه دوستي اوّليه خود را نمي خورد.

3- مرحله سوّم: تقريباً خودبه خود در پي مرحله دوم به وجود آمد و در هريك از گروهها كه براي خود يك نام هم انتخاب كرده بودند. سوالاتي در زمينه مقايسه دو گروه با هم پيش مي آمد؛ مثلاً ما همه كارهايمان را به اين خوبي ترتيب داديم... ما ورزشكارهاي زرنگي هستيم، اما آنهاي ديگر چطور؟(گروه ديگر) حتما كارهايشان به اين خوبي پيش نمي رود. اصلاً آنها نمي توانند خودشان را با ما مقايسه كنند...(آغاز تضاد گروهي)

بدين ترتيب گروه هاي خودي و غريبه به وجود آمدند كه هريك مايل به مقايسه خود با ديگري بودند. از اين رو، يك مسابقه ورزشي و تيمي ترتيب داده شد. طي اين مسابقه خشونت ها و درگيري هاي شديد(زدوخورد) بين دو گروه به وجود آمد. گروه ها يكديگر را به بي صداقتي متهم مي كردند. فحش ها بود كه ردوبدل مي شد و ميوه هايي كه به سوي يكديگر پرتاب مي شد. شبها حتّي چادر گروه ها متقابلاً مورد حمله قرار مي گرفت و بالاخره حتي پرچم گروه رقيب نيز سوزانده شد. در فاصله بين مسابقات و زدوخوردها، هريك از دو دانشجوي ناظر، در گروه خود، نظرات بچه ها را درباره گروه ديگر جمع آوري و ثبت مي كرد. در نتيجه اعضاي هريك از گروه ها، گروه خود را خودي و گروه ديگر را غريبه مي دانست و بدين ترتيب هريك گروه خود را مثبت ارزيابي مي كرد و با شهامت با استقامت و مرتّب مي خواند و گروه رقيب را حقّه باز، جرزن و كثيف و...

4- مرحله آخر(مهم ترين قسمت كار): نوبت به باز گرداندن مجدد دو گروه به يك گروه واحد، يعني ايجاد وحدت و انسجام بين كليه 24 نفر نوجوان شركت كننده در اردو مي شد. بدين منظور اقدامات زير به عمل آمد:

الف: ايجاد دشمن مشترك: يك مسابقه ورزشي بين همه بچه هاي اردو از يك طرف و تيم يك شهرك

نزديك گروه ديگر، ترتيب داده شد كه در پي آن فعّاليّت مشترك و كنش متقابل شديد جوانان اردو در مقابل دشمن مشترك، سخت احساس همبستگي مي نمودند.

ب- ايجاد نياز مشترك: لوله آب اردوگاه(به طور مصنوعي) خراب شد و در نتيجه همه جوانان با زحمت ايجاد مجبور به رفتن به تپّه ها و چشمه ها و برطرف كردن نقص شدند.

ج- ايجاد منافع مشترك: بعد از تعريف زياد از يك فيلم سينمايي و ترغيب به كرايه آن، بچّه ها همه پس اندازهاي خود را روي هم گذاشتند تا بتوانند آن فيلم را كرايه كنند.

ادامه در پست زیر:
http://mansurevatani.ir/index.aspx?...id=70536

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

علی لاریجانی اخیرا در نشست خبری با خبرنگاران سیما و. اعلام

دلیل لاریجانی

علی لاریجانی اخیرا در نشست خبری با خبرنگاران سیما و... اعلام انصراف از کاندیدتواری مجلس شورای اسلامی نمود ولی تلویحا اشاره کرد اگر آقایان و بزرگان مثل دو بار قبلی درخواست کنند می آید.
وی دو بار قبلی و فعلی هویت این بزرگان و آقایان را اعلام ننمود.
قطعا مردم قم دعوت کننده وی نیستند و برخی معدود خود را نماینده مردم قم در انتخاب نمودند!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

🌸تصویر جلسه سخنرانی مقام معظم رهبری در #فتنه 88 قبل از

🌸تصویر جلسه سخنرانی مقام معظم رهبری در #فتنه 88 قبل از

🌸تصویر جلسه سخنرانی مقام معظم رهبری در 88 قبل از قیام 9دی مردم 😳علی لاریجانی، باهنر و احمدتوکلی و ابوترانی از سران اصلاحات نیازی به احترام به ولی فقیه نمی بینند چون قرار بود هاشمی رفسنجانی ولی فقیه شود. ☘️آیا همین تصویر و عملکرد در سال 88 برای در هرگونه منصب کلان حکومتی کافی نیست؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

علی لاریجانی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد قصد کاندیداتوری

علی لاریجانی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد قصد کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی را ندارد ولی تلویحا اشاره کرد اگر آقایان و بزرگان قم درخواست کند می آید!!
                                                                                                               🌸آقایان و بزرگان به ملت مظلوم ایران رحم کنید به جای مردم قم نظر ندهید از علی لاریجانی برای هیچ سمت مدیریّتی دعوت نکنید. علی لاریجانی مدعی هست، تنها علت حضور وی در دوره نهم و دهم نمایندگی شورای اسلامی اصرار آقایان و بزرگان بوده است!!!                                                                                                                        😳🍁یعنی باور کنیم اصلا بیش از 16 سال عضو اصلی و پای ثابت جنگ قدرت و ثروت و مقام و هشت سال جنگ با آقای احمدی نژاد بر سر قدرت نبوده است؟!!! باور کنیم هشت سال دو برادر علی و صادق لاریجانی آرامش و شادی و نشاط و زندگی آرام و بدون مشکل مالی را به آقای احمدی نژاد و مردم حرام کردند تا قدرت رفته بازگشت؟!!                                                                                                                                              نگارنده شاهد عینی هشت سال دسیسه چینی و تخریب و عدم انجام وظایف قانونی و... برای حذف آقای احمدی نژاد                                                                                    😳در این دوره نیز خود وی تمایلی به شرکت ندارد! ولی اگر باز آقایان و بزرگان که از هیچ یک نام نمی برد، به این نخبه یکه تازی و اصرار کنند ظاهرا به اجبار اطاعت امر می کند!!!                                                                                                     🌺خلاصی از شرّ حزب بازی و یکه تازی علی لاریجانی برای مردم ایران تبدیل به آرزو شده، اگر این بار نیز با اصرار بزرگان بیاید فاتحه دولت حزب اللهی هم خوانده هست.                                                                                                                                             
   🌴عملکرد وی در حدّ ردّ صلاحیّت با همین مقررات گله گشاد بدون مانع برای بسیاری هست اگر بزرگان!! مردم را نیز به حساب آورند.                                                                                                                                                                                                                                           

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

کلیپ طنز و خیلی خنده دار هنرمند انقلابی مشهدی با نقد

طنز انقلابی

کلیپ طنز و خیلی خنده دار هنرمند انقلابی مشهدی با نقد هنرمندانه دولت بی تدبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

اعتراف دشمن به سالها ایجاد تورم در کشور برای براندازی نظام

فتنه

اعتراف دشمن به سالها ایجاد تورم در کشور برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و شکست همه توطئه ها علیه مردم ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

این روزها در سیما و دولت و مجلس مکرر می گویند

این روزها در سیما و دولت و مجلس مکرر می گویند

این روزها در سیما و دولت و مجلس مکرر می گویند گرانی به بهانه افزایش قیمت بنزین تخلف و غیرقانونی هست! معنی تلویحی این تکرارها یعنی افزایش به بهانه های دیگر اشکالی ندارد فقط بهانه بنزین نباشد!!
🌾دولت 11 و 12 فوق تخصص تولید انواع بهانه برای گرانی و تورم و فشار اقتصادی کمرشکن برای مردم هست، چه تضمینی وجود دارد، این چنین دولت و مجلسی بهانه های دیگری نتراشیده و قیمتها را قانونی!!! افزایش ندهند و اعتراض مردم هم به دلیل قانونی بودن افزایش، اعتنا نشود و مردم مکرر زیر بار گرانی و سختی معیشت له شوند؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

🌹موضع گیری مقام معظم رهبری در افزایش نرخ بنزین آبی بر

🌹موضع گیری مقام معظم رهبری در افزایش نرخ بنزین آبی بر

🌹موضع گیری مقام معظم رهبری در افزایش نرخ بنزین آبی بر روی آتش
ادامه مطلب در لینک زیر:

http://mansurevatani.ir/index.aspx?...id=70536

🌷موضوع کانال در ایتا: مذهبی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، سلامت، طبّ اسلامی و سنّتی 🍀نام کانال: mansurevatani.ir 🌹عضویّت https://eitaa.com/mansorevatani

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید