افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
منصوره وطنی
منصوره وطنی
توصیف وقایع شب اول قبر از زبان حجت الاسلام عالی

توصیف وقایع شب اول قبر از زبان حجت الاسلام عالی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
مستند فجایع جنگ نرم با مجوزهای دولتی و...

مستند تکان دهنده فجایع فرهنگی مذهبی جنگ نرم با مجوزهای دولتی و... در کشور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
نقش رضایت و دعای والدین به ویژه مادر در زندگی و عاقبت به خیری فرزند

نقش رضایت و دعای والدین به ویژه مادر در زندگی و عاقبت به خیری فرزند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
نقش دعای والدین در زندگی فرزند

نقش دعای والدین در زندگی فرزند خاطره ای از شیخ رجبعلی خیاط

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

چه کسانی از قافله عاشورائیان از روز عاشورا تاکنون جا ماندند؟
یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا
امر به معروف ونهی ازمنکربه تأسی ازسیدالشهداء
خواندن زیارت عاشورا ثواب دارد، ولی باید به مفهوم و مصداق کلماتی که می گوئیم دقت کنیم، چون تمام متن زیارت عهد و پیمان و بیعت با امام حسین و حسین زمان هست و صرفا دعا نیست.
۱-کسانی که به زبان گفتند و درزیارت عاشورا هر روز دوبارمی گویند و با حجت خدا پیمان می بندند که:انّی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامة
همانامن؛ با هرکس که با شما در صلح است؛ در صلحم؛ وهر کس در حال جنگ با شماست؛در جنگم تا روزقیامت
انی سلم سالمکم وحرب لمن حاربکم وولیّ لمن والاکم وعدولمن عداکم
همانا من؛ باهرکس که با شما درصلح است؛ در صلحم؛ وهر کس در حال جنگ است در جنگم؛ وهرکس با شما دوست است دوستم؛ وهرکس با شما دشمن است دشمنم.
اما درعمل مقابل حجت خدا ایستادند و به روی ذریه خاتم النبیین شمشیر کشیدند؛ تا دنیا را نگه دارند.
ما چقدر؛ و در کجاها به این پیمان عمل کردیم؟
آیا به این پیمان دراوج قدرت ومکنت و پست و مقام و...هم وفادارماندیم؟
تا کجا با دوستان حجت خدا دوستیم وهمراه و با دشمنانش؛ دشمنیم؟
تاکنون؛ در لحظات احساس خطر واحتمال از دست دادن نعمت های دنیوی؛ چقدربه این پیمان وفادارماندیم؟
چقدردریاری حسین زمانمان به این پیمان وفادارماندیم؟ با حسین غایب و مظلوم چه کردیم؟
پیام عاشورا رسم دین داری وتقواست؛ چقدرخود را به زینت تقوی آراستیم؟
ازغیرت عباس و شجاعت زینب کبری چه نشانه واثری هست؟
تا روز قیامت چقدر در پیام رسانی عاشورا به زینب کبری کمک کردیم؟
و...
این شد که در راه ماندیم و گفتیم و پیمان بستیم و می بندیم ولی کلمات از زبانمان فراتر نمی رود.
چون؛ گریه بر حسین آسان تر از یاری حسین شده است.
از حسین امر به معروف و نهی ازمنکر را که فلسفه قیامش بود یاد نگرفتیم. چون:
چون؛ می ترسیم دنیا را از دست بدهیم.
چون؛ می ترسیم همرنگ جماعت نشویم.
چون؛ می ترسیم مرگمان فرا برسد چون مرگ را پایان تمام خوشی ها می دانیم.
چون؛...
چنین شد که سر حسین زهرا برسر نیزه ها رفت و گریه کردیم و دنبال ثواب دنیوی و اخروی رفتیم؛ تا این که حسین دیگرزهرا را هم تنها گذاشتیم. برای خود قدرت و مقام و آقازاده و پست و...درست کردیم و بالایی و پائینی درست کردیم و....
تا سر حسین زمان مان را برسر نیزه ها؛ با پیشانی پینه بسته از اثرسجود نبردیم؛ شب عاشورا و هر وقت زیارت عاشورا را خواندیم و خواستیم با بیعتی راستین؛ با جان و دل عمل کنیم و فریاد بزنیم:
انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حار وعدولمن عاداکم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
1fa62c204f1b4087b7622ceeb149c04f.jpg

عاشورا نمایش صف حقّ و باطل و مسیر اصلی تشخیص صف دوست و دشمن و یزیدیان و حسینیان تا قیامت هست.صف خودرا قبل ازعاشورا تعیین کنیم آخرین حسین زمان منتظر عاشورائیان و پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی مانده!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
62955b207b3446359a989db87720e569.jpg

فقط اشک توأم با بصیرت و ایمان و دین مداری و حقّ مداری می تواند عاشورایی و حسینی تربیت کند، والا از صف یزیدیان هم در روز عاشورا به حال اهل بیت پیامبر اسلام گریه کن وجود داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
امتحان خدا

امتحان خدا برای فهماندن میزان اعتماد ما به خدا به خودمان در کلام استاد پناهیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی
جریان توبه کردن علی گندابی

جریان توبه کردن علی گندابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید