منصوره وطنی
منصوره وطنی

صف خود را درست تشخیص دهیم مبادا

صف خود را درست تشخیص دهیم مبادا...

امر به معروف ونهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء

به هوش باشیم

ابن ملجم مرادی که فرق امیرمؤمنان و قسیم النار والجنة را شکافت؛ از اول شقی نبود.

حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت خود؛ از قبیله وی خواست یک نفر نماینده بفرستند. قوم او از بین قبیله شان ۷۰ نفر مؤمن وصالح ... را انتخاب کردند بعد؛ از بین آن مؤمنان و مبارزان که بیشترین ویژگی های مسلمانی را داشتند؛ یک نفر را انتخاب کردند؛ منتخب آنها ابن ملجم مرادی بود!

همان که علی علیه السلام دروصف قاتل خود فرموند : اشقی الاشقیاء اورا خواهد کشت.

شمربن ذوالجوشن ۱۶ بار سفرحجّ رفته بود؛ در جنگ ها در رکاب پیامبر بود. بارها تا نزدیکی شهادت رفته بود. فرمانده لشکر یزید و یزیدیان شد.

عمربن سعد که در گودال پای خود را روی سینه ولیّ خدا گذاشت و سرفرزند آخرین پیامبرخدا را با لب تشنه ودر برابر دیدگان خواهرش زینب از غفا و...برید؛ از یاران پیامبر بود؛ تا جایی که زینب کبری بالای گودال به عمرسعد فرمود"عمرسعد تو چرا"یعنی از تو انتظار یاری داریم نه ذبح فرزند پیامبر!

بسیاری از قاتلان و لشکر یزید؛ از کثرت سجده؛ پیشانی پینه بسته داشتند و اهل نماز جماعت و جمعه بودند. برخی پشت سر آخرین پیامبرخدا و حضرت علی علیه السلام نماز جماعت خوانده بودند.

همگی، بارها امام حسین علیه السلام را از زمان تولد دردامن پیامبر و شدت علاقه به وی را دیده بودند.

بسیاری ازاین لشکر؛پیامبراسلام یا حضرت علی علیه السلام یا امام حسن علیه السلام را از نزدیک دیده بودند و با امام زمان شان چهره به چهره مصاحبت داشتند.

همگی می دانستند؛ پیامبرخدا کیست و برای چه مبعوث شده است؛ برخی کلام خدا و پیامبر را تبلیغ و استناد می کردند!

به هوش باشیم و به عمل و ظاهرصالح ولباس خود مغرورنشویم

قاتلان امام حسین علیه السلام درکربلا دلیل کشتن فرزند خاتم النبیین وعلی مرتضی ودختر پیامبراسلام را بغض پدرحسین می گفتند.

چه شد که سرذریّه پیامبررا بریدند وبه حریم پیامبرخدا حمله کردند وخیمه هاشان را سوزاندند و به اسیری بردند؛ وبه طفل شش ماهه امام حسین علیه السلام هم رحم نکردند.

چه شد؛ دخترعلی؛ همان علی که غیرت الله بود و زینب کبری را شب ها درتاریکی در بین برادران به زیارت قبر پیامبرمی برد تا نامحرمان قامت او را نبینند؛همان که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام مرگ نیز نگران پیدا بودن حجم بدن ازتابوتش بود؛ بدون حجاب درکوچه های شام گردانند و به مجلس یزید بردند. چه شد این همه پستی و ددمنشی در وجودشان رخنه کرد؟

جواب همه پرسش ها ؛این است که همه آنها قبله خود را اشتباه انتخاب کردند .

آنها گوش به فرمان دل خود وهوای نفس خود بودند. گوش به فرمان ومطیع کامل خدا وجانشین خدا و امام زمان شان نبودند. ولایت پذیرنبودند.قبله شان شیطان ومؤنس شان شیاطین ریز و درشت بود که خود انتخاب کرده بودند تا به دنیا برسند.

امام زمان شان را دیدند وبه دنیا دست نیافتند و سربریدند. چون امام را برای خودشان وهوس هایشان می خواستند.

چون ظاهر وپوسته اسلام را گرفته و ریشه و اساس دین را رها کردند. عدالتی که خدا فرمان داده بود و مجری آن علی علیه السلام بود ؛ به خاطر پرستش دنیا برنتابید ند و از دین خارج شدند؛ ولی ظاهر دین را برای عوام فریبی نگه داشتند تا به دنیای نسیه برسند که هرگز نرسید ند.

این شد که از یاری پیامبر و جهاد و نماز به بندگی دنیا و جهنم رسیدند.

همگی ذره ذره حبّ دنیا را طوری دردل شان جای دادند که برای خدا و جانشینان خدا جایی و جایگاهی و محبتی نماند.

از اولّ؛ عافیت طلبی و دنیا خواهی هدف همه شان بود؛ برای همین؛ برای رسیدن به دنیای نسیه که نقد می انگاشتند؛ دنیا و آخرتشان را فروختند.

به هوش باشیم ما نیز قبله را گم نکنیم.

خط ولایت و ولایت پذیری معصوم و جانشین اش را خط کش و چراغ را همان کنیم تا قبل از به دام افتادن نجات مان دهند.

فقط مراقب دلمان باشیم که جز محبت خدا وپیامبرواهل بیت علیهم السلام و دوستان شان محبتی دردلمان جای ندهیم.

اگر دل از این محبت ها خالی باشد؛ قطعا منزل شیطان خواهدشد. باور کنیم قوی تر وزرنگ تر از شیطان نیستیم .

باورکنیم که تمام ارزش وجود مان فقط به میهمان درون دلمان هست؛ هرکس را جا دهیم به همان مسیر خواهیم رفت.

به هوش باشیم شیطان دشمن مؤمن وهمیشه درکمین است؛ تا هرذرّه ای که را ه باز کردی دردرونت فرمان براند.

به هوش باش و بغض مؤمن به دلت راه نده

جنگ با مؤمن به هر صورت و میزان جنگ با خدا و پیامبر و جانشینان پیامبرهست

فقط این نوع هوشیاری است که بصیرت ایجاد می کند.

به هوش باشیم مبادا از حرّ هم عقب بمانیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

صف خود را قبل از عاشورا تشخیص دهیم

صف خود را قبل از عاشورا تشخیص دهیم

یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا
امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء

ویژگی های یزیدیان

یزید به خاطر حفظ دنیا و پست و مقام و ثروت خود؛ و به تبعیت از پدرانش؛ در مقابل فرزند بلافصل و ذریه آخرین پیامبر خدا ایستاد؛ وهمچون پدرانش؛ برای بقاء سلطنت ازهیچ ددمنشی دریغ نکرد؛ کینه ورزی و بغض یزید وشمرو...به جایی رسید که در جواب فرزند زهرا سلام الله علیها؛ که پرسید چرا می خواهید مرا بکشید؛ گفت؛ "بغضا لابیک" به خاطربغض پدرت علی!! چون؛ پدر حسین؛ دنیای پدرانش را به هم ریخت و حق و باطل را از پس پرده های ضخیم جهل و نادانی و دنیاپرستی و... تا روز قیامت شناساند.

علی مرتضی مولای متقیان معیار حقّ و مظلومیّت شد و تمام مخالفین علی؛ معیار شناخت باطل و ظلم و ظالم و ددمنشی.

برخی نشانه ها و ویژگی های یزیدیان

کدامین ویژگی در وجود ما هست و نمی بینیم؟

۱- دنیا پرستی و عافیت طلبی به خاطر حفظ پست و مقام خود

۲- کینه و بغض شدید نسبت به مخالف خود؛ در نهان و آشکار

۳- اعمال هرگونه بی رحمی و ددمنشی علنی و غیرعلنی درجهت از بین بردن و حذف مخالف خود به جرم مسلمان ماندن؛ از جمله تخریب شخصیّت و قلب واقعیت جهت یارگیری از جبهه اهل حقّ و موجه جلوه دادن عمل خود در بین همفکران و زیردستان خود. در اثر تبلیغات سو یزیدیان؛ برای موجه جلوه دادن کشتن مخالف خود؛ به فرزند زهرا و جانشین پیامبرخدا؛ خارجی و شورشی می گفتند!

۴- تفاوت ظاهر و باطن؛ در ظاهر مسلمان و خدا پرست؛ درعمل کافر وهواپرست و ظالم

۵- کنار اهل دنیا قرار گرفتن؛ و نفی مومنان و اهل حقّ

۶- تشخیص حقّ و باطل و دستور دین خدا؛ براساس هوای نفس خود؛ به جای معیارهای روشن خدا و کتاب آسمانی و جانشینان پیامبرخدا

۷- خستگی ناپذیر و لجوج؛ در مبارزه دائمی با مومنان؛ با تمام قدرت و توان با هرچه در اختیار دارد برای حفظ پست و مقام خود و رؤسایش

۹- زورگویی وغصب حقّ مومنان برای ضعیف نگه داشتن مومنان و ساقط کردن آنان؛ و محقّ دانستن خود در تصاحب وغصب اموال و ... مومنان، برای خاموش کردن صدای حقّ و مظلوم و پیروز جلوه دادن خود

۱۰- تشنه قدرت و حکومت و حکمرانی بر دیگران؛ ولی در ظاهر؛ مدعی خدمت به اسلام و مسلمین!

۱۱- ...

روز تاسوعا و عاشورا؛ صف خود را مشخص کنیم؛ هنوز فرصت برای حرّ شدن باقی هست؛

حسین زمان مان مهدی زهرا؛ منتظر حسینیان و عاشورائیان

امروز از خدا بصیرت بخواهیم تا هم خود را درست بشناسیم هم حق و باطل را.

مبادا با قیافه ای مسلمان نما در صف یزیدیان و در حال سنگ زدن به ذریه پیامبرخدا در کنار یزیدیان بایستیم و در خیال؛ خود را حسینی و علوی ببینیم.

به هوش باش روز حساب، حق و باطل را جدا خواهند کرد.

مبادا؛ باطن یزید صفت به صف باطل بکشاند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

تاریخچه ورود قمه‌زنی به ایران/نظر امام خمینی و رهبر انقلاب در

تاریخچه ورود قمه‌زنی به ایران/نظر امام خمینی و رهبر انقلاب در قمه‌زنی
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم با بیان اینکه مدعیان قمه زنی برای اثبات جواز قمه زنی خود به دلایلی استدلال می کنند،
تبیین دلایل حرمت قمه‌زنی

1- بدعت بودن قمه‌زنی

قمه‌زنی از امور اختراعی است که هیچ‌گونه سابقه‌ای در عصر ائمه(ع) و حتی قرون نزدیک به آن نداشته است، شهید مطهری در این رابطه می‌گوید: قمه‌زنی و بلند کردن طبل و شیپور از ارتدوکس‌های قفقاز به ایران سرایت کرد و چون روحیه مردم برای پذیرفتن آن‌ها آمادگی داشت، همچون برق در همه جا دوید.[6]

علامه سید محسن امین می‌نویسد: بزرگترین گناه‌ها این است که انسان بدعت‌ها را به جای مستحب گرفته و یا امور مستحبی را بدعت وانمود کند، امور نهی شده که در عزاداری‌ها فراوان اتفاق می‌افتد، از قرار زیر است: کذب و دروغ گفتن؛ آزار نفس و اذیت کردن بدن که همان قمه زدن و ... حرام بودن این امور، عملاً و فعلاً ثابت است؛ جیغ زدن و فریادهای بلند زنان که علاوه بر زشت بودن آن، اصلاً گناه و معصیت است؛ غیر از اینها آنچه به نام دین در اینگونه مجالس، موجب آبروریزی و هتک حرمت فوق‌العاده دین می‌شود و حد مرزی نیز نمی‌توان بر آن شمرد.[7]

2- وهن و تضعیف مذهب

مهمترین دلیلی که برای حرمت قمه‌زنی ذکر شده وهن نسبت به مذهب است تا کنون در شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های ضد اسلامی در جهان، با استناد به صحنه‌های قمه‌زنی که در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نظیر پاکستان و عراق هم معمول است، تولیدات زیادی را بر علیه اسلام و مسلمین تهیه کرده‌اند که در آن‌ها چهره‌ای خشن و زشت از اسلام معرفی شده است، نظیر فیلم «شمشیر اسلام» که توسط شبکه تلویزیونی بی بی سی تهیه شده و یا فیلم «ترور شیعی» که از تلویزیون آمریکا پخش شد که در آن شیعیان به گونه‌ای معرفی شده بودند که به چیزی جز قتل و خونریزی فکر نمی‌کنند و در پایان نیز صحنه‌های از قمه‌زنی در روز عاشورا پخش شد.[8]

مقام معظم رهبری در این رابطه مطلبی نقل کرده‌اند: «... وقتی کمونیست‌ها بر منطقه آذربایجان شوروی سابق مسلط شدند، همه آثار اسلامی را از آنجا محو کردند مثلاً مساجد را به انبار تبدیل کردند و ... هیچ نشانه‌ای از اسلام و تشیع باقی نگذاشتند، فقط یک چیز را اجازه دادند و آن قمه زدن بود، دستورالعمل رؤسای کمونیستی به زیر دستانشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز جماعت برگزار کنند و یا قرآن بخوانند، اما اجازه دارند که قمه بزنند، چون خود قمه‌زنی برای آن‌ها یک وسیله تبلیغاتی بر ضد دین و تشیع بود ...» [9]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . ناسخ التواریخ، جلد 6، صفحه 54.

[2] . منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، جلد 1، صفحه 75

[3]. کشف اسرار، امام خمینی، صفحه 173

[4]. در سایه آفتاب، محمدحسن رحیمیان، صفحه 116

[5]. دارالسلام، جلد2، صفحه 179

[6]. جاذبه و دافعه علی(ع)، صفحه 154

[7]. التنزیه، صفحه 13

[8].کیهان عربی 6/1/1415، شماره 3113

[9]. نقل شده در دیدار عمومی با مردم مشهد در اول فروردین 1376

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/172673/

تاریخچه-ورود-قمه‌زنی-به-ایران-نظر-امام-و-رهبر-انقلاب-درباره-قمه‌زنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

راهکار رفع مشکل در کلام حضرت علی علیه السلام

راهکار رفع مشکل در کلام حضرت علی علیه السلام

راهکار رفع مشکل در کلام حضرت علی علیه السلام

مشاهده همه ی 1 نظر
منصوره وطنی
منصوره وطنی

راه رستگاری از آیت الله بهجت بکارگیری بدحجاب و زنان

راه رستگاری از آیت الله بهجت بکارگیری بدحجاب و زنان

راه رستگاری از آیت الله بهجت
بکارگیری بدحجاب و زنان آرایش کرده در مراکز دولتی و خصوصی و... و عدم ممانعت عملی از حضور در حال ارتکاب گناه موجب تشدید گناه بدحجابی و خودنمایی و ... زنان شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

روز قدس طلیعه ظهور منجی عالم بشریت از ظلم و جور

روز قدس طلیعه ظهور منجی عالم بشریت از ظلم و جور

روز قدس طلیعه ظهور منجی عالم بشریت از ظلم و جور صهیونیستها
حضور در راهپیمایی روز قدس نفی حکومت های جابر و پذیرش حکومت اسلامی و عادل جهانیان برای دعوت و پذیرش مهدی زهرا
فریادهای روز قدس فریاد نصرت و پیروزی مسلمانان در جهان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

🌷آيا در قرآن، دليلى براى شركت در راهپيمايى و تظاهرات داريم؟

🌷آيا در قرآن، دليلى براى شركت در راهپيمايى و تظاهرات داريم؟
پاسخ: خداوند در قرآن میفرمايد:
🍁«ولايَطؤون مَوطئاً يَغيظُ الكفّار ... الّا كُتب لهم به عَملٌ صالح» « سوره توبه، آيه 120»
"هيچ حركت دسته جمعى كه كفّار را عصبانى كند، صورت نمیگيرد مگر اين كه براى آن، پاداش عمل صالح ثبت می شود."
راهپيمايی هايى كه دشمنان اسلام و مسلمين را عصبانى كند، عمل صالح است.

🌷اين راهپيمايى ها (بخصوص آنگاه كه از طريق وسايل ارتباطى و ماهواره ها منعكس میشود) اگر براى اهداف مقدسى صورت گيرد، نوعى حضور در صحنه، عبادت دسته جمعى و امر به معروف و نهى از منكر عملى و عامل تقويت روحيّه مردم و تهديد _دشمن است.
[كتاب تمثيلات حجةالاسلام والمسلمین قرائتي صفحه 98]

مردم ایران همچون همیشه، در روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بار دیگر مشت محکم خود را بر دهان دشمنان اسلام و مردم مسلمان فلسطین و کشورهای اسلامی خواهد زد.
روز قدس طلیعه انسجام و هماهنگی و مبارزه علنی ملتهای جهان در آزادی قدس و مردم فلسطین و نابودی صهیونیستها از صفحه روزگار هست.
روز برای نابودی رژیم صهیونیستی قدم برداریم که آزادی جهانیان در نابودی صهیونیستها هست.
🌷القدس لنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

🍁رأی روحانی زیر 10 میلیون بود در اثر اشتباه محاسباتی در

🍁رأی روحانی زیر 10 میلیون بود در اثر اشتباه محاسباتی در تحلیل سیاسی خود، به مردم توهین نکنید.
☘اخیرا برخی از شدت زجر و ناراحتی و معضلات ریز و درشت کشور و لاعلاجی و درماندگی همگانی در اصلاح امور، در اشتباه محاسباتی مردم را مقصر اصلی اوضاع در انتخاب حسن روحانی می دانند در حالی مقصر اصلی بسیاری عوامل و اشخاص هستند جز مردم پربصیرت و فهیم ایران.
💐پول و تزویر و تقلب و جرائم انتخاباتی و همکاری صمیمانه شورای نگهبان و قوای سه گانه و وزارت اطلاعات و کمک ها و تبلیغات خارجی رسانه ای و ...، آراء آقای رئیسی را در آراء روحانی اضافه کرد.
🍃جرائم انتخاباتی سال 96 آنقدر زیاد و اشکار بود که روستائیان نیز تقلب و جرم انتخاباتی را تشخیص دادند ولی شورای نگهبان سلامت!!! انتخابات را تأئید کرد و دستگاه قضایی جرم زیادی برای محاکمه عاملین اصلی و سران اصلی جرائم سازماندهی شده انتخابات 96 پیدا نکرد!
🍁چون سران سه قوا بشدت هماهنگ و همسو علیه جریان و روند انقلابی بوده و هستند.
🌷مردم مقصر وضع موجود نیستند.

حکم شرعی درآمدهای ناشی از مناصب غصبی چیست؟ http://mansurevatani.ir/index.aspx?...d=236170 ادامه مطلب در لینک بالا 👆👆👆

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

🌴انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به تأسی

🌴انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّدالشهداء و روشنگری مردم ♦️ در کانال با موضوعات: مذهبی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، سلامت، طبّ اسلامی و سنّتی ☘با مطالب متنوع در حوزه های مختلف 🌺عضویّت در کانال 👇👇👇👇 🌷 http://eitaa.com/joinchat/3545169925C90fd295c09 ✳️💐@mansurevatani

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

انقلاب ایران زمینه ساز حکومت معصوم درجهان امام خمینی (

انقلاب ایران زمینه ساز حکومت معصوم درجهان
امام خمینی ( رحمه الله علیه):"
انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پرعظمت حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله است."
"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ " سوره مائده آیه 54
"ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، (به خدا زیانی نمی‏رساند) خداوند در آینده جمعیّتی را می‏آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند، در برابرمؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می‏کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می‏دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند داناست."

در روایت است: "چون این آیه نازل شد، پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله دست به شانه سلمان فارسى زد و فرمود: هموطنان تو مصداق این آیه ‏اند. " تفسیر نورالثقلین ص ۱۱۵

آنچه ازشواهد تاریخی برمی آید؛ نشانگر نقش مردم ایران درتاریخ اسلام و ارادت فراوان به اهل بیت علیهم السلام در شرائط متعدد تاریخی و پاسداری از اسلام بوده است.

در چهارمین دهه جشن انقلاب اسلامی ایران با کنارهم نهادن احادیث معصوم علیه السلام از قیام مردی از قم و تمجید مردم قم و مردم ایران با ویژگی های یاد شده در آیه شریفه سوره مائده ومشاهده مصادیق آن در اکثر مردم ایران در بیش از سه دهه در پاسداری از اسلام و انقلاب ایران؛با جان و دل و هزاران شهید و جانبازو تحمل انواع سختی ها و مکردشمنان اسلام واز سوی دیگر امدادهای غیبی الهی مکرردر شکست دشمنان انقلاب اسلامی ایران به ویژه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که برابری کفر وعناد با تمامیت اسلام و مردم مسلمان ایران بود؛می توان دریافت مردم ایران یکی از مصادیق آیه مذکور می تواند باشد.

آنچه مردم ایران را از سایر ملت ها متمایز کرده و مورد عنایت مداوم خدا و ائمه علیهم السلام قرار داده است؛ویژگی اصلی مردم ایران از ظهوراسلام تاکنون؛ درتبعیت بی چون و چرای مردم از مرجعیت دینی بوده وهمین ویژگی نیز ضامن بقا واستمرار انقلاب اسلامی درقرن چهارده هجری شده است.

بنابراین؛برای تداوم عنایات خدا و ائمه علیهم السلام وقرار گرفتن درصف زمینه سازان ظهورو حماسه آفرینی برای تحقق ظهوردر مقابله با دشمنان اسلام ؛ تبعیت از مرجعیت دینی برخاسته از دستور قرآن و احادیث معتبر؛ و تداوم بصیرت و غیرت دینی ودشمن شناسی حتی در قالب دوست؛ امری حیاتی و وظیفه اصلی فجرآفرینان ایرانی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید