منصوره وطنی
منصوره وطنی

حجاب جهاد مداوم با نفس حجاب پیکارمداوم با هوای نفس

حجاب جهاد مداوم با نفس
حجاب پیکارمداوم با هوای نفس و مهارغریزه خودنمایی زن و پاسخی معقول به غیرت ذاتی مرد هست.
حفظ حجاب مصونیّت از لجام گسیختگی هوای نفس زن و مرد بیگانه بوده، و عاملی مؤثر در محدودیّت روابط زن و مرد بیگانه و نقش آفرینی شخصیّت زن به جای جسم زن و عدم شکل گیری تفکّر کالاانگاری زن در مرد بوده، لذا، حجاب محدودیّت در هوای نفس بوده و برای نمایش شخصیّت و انسانیّت زن ضروری و عامل تعیین کننده در افزایش حیاء و عفت و پاکدامنی و ارزشمندی زن می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

میزان پوشش زن ملاک تعیین ارزش و پاکدامنی میزان و

میزان پوشش زن ملاک تعیین ارزش و پاکدامنی
میزان و شکل پوشش زن ملاک اصلی در تشخیص میزان عفت و پاکدامنی و سلامتی روابط وی با مردان بیگانه در محل کار و تحصیل و خیابان ها و روابط فامیلی و ... و نیز روش مؤثری در میزان سلامتی اعتقادی و فکری و روحی و آرامش روانی زن می باشد.
بدحجابی و بی حجابی به دلیل تلاش مداوم بر خودنمایی و جلوه گری و مسابقه با همجنسان خود در جلب نظر نامحرم، صرفنظر از هزینه های گزاف مالی، خودبخود ناآرامی و اضطراب دائمی در بکارگیری ترفندهای متعدد در تحریک و جلب نظر و ایجاد وابستگی شده ولی همواره با ابراز علاقه موقت و کلامی جنس مذکر با منشاء اطفاء غرایز جنسی بدون عشق واقعی و عواطف صادقانه انسانی مواجه می شود.
شکل گیری موارد اندکی ازدواج از طریق فوق، دوام نداشته و همواره شک و عدم اطمینان و امکان خیانت طرفین به یکدیگر موضوع اصلی این نوع زندگی ها بوده، و بدون عشق واقعی سرانجام آن طلاق بوده و خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

در ایران حجاب یکی از سنگرها و اولین خاکریز جبهه جنگ

در ایران حجاب یکی از سنگرها و اولین خاکریز جبهه جنگ

در ایران حجاب یکی از سنگرها و اولین خاکریز جبهه جنگ نرم و ابزار تهاجم فرهنگی شده است.
نگذاریم دشمن سنگرها و خاکریزها را فتح کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

چرا دولتها در حذف مافیای چادر که با اعتقادات مردم و

مافیای چادر در ایران

چرا دولتها در حذف مافیای چادر که با اعتقادات مردم و آرمان نظام جمهوری اسلامی مطابق هست، اقدامی نکرده و نمی کنند؟
آیا یکی از راهبردهای اشتغال زایی نمی تواند باشد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
منصوره وطنی
منصوره وطنی

حجاب زن مسلمان ایرانی نماد پرچم اسلام و ایران و مقابله

حجاب زن مسلمان ایرانی نماد پرچم اسلام و ایران و مقابله

حجاب زن مسلمان ایرانی نماد پرچم اسلام و ایران و مقابله با فرهنگ اسلام امریکایی هست.
این نماد با خون هزاران شهید و جانباز و آزاده از صدر اسلام تاکنون حفظ شده، با حجاب و چادر ایرانی مدافع اسلام و انقلاب باشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

حماسه آفرینی و نمایش بصیرت مردم ایران در 13 دی پاسخی

حماسه آفرینی و نمایش بصیرت مردم ایران در 13 دی پاسخی

حماسه آفرینی و نمایش بصیرت مردم ایران در 13 دی پاسخی دشمن شکن به دشمنان اسلام و انقلاب و مردم ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

هشدار به مردم برخی رسانه ها تصاویر خشونت پلیس

هشدار به مردم
برخی رسانه ها تصاویر خشونت پلیس آمریکا را به عنوان پلیس ایران منتشر می کنند.
به قیافه ها و لباس پلیس دقت و باور نکنید.
دشمن در صدد ایجاد عصبانیت در مردم برای ایجاد اغتشاش هست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان در تأئید صلاحیت روحانی برای دومین بار و مجلس شورای اسلامی در تأئید صلاحیت وزرای فاقد صلاحیت تخصصی و اعتقادی و مدیریتی و همگی عدمالتزام عملی به اصل ولایت فقیه د حد اظهر من الشمس به دلیل سوابق مشهود در گذشته، باید منتظر عملیات اجرایی و روانی دشمن از مشکلات عدیده ساخت دولت 11 و 12 و فساد روزافزون دولتی و... بود.*
فقط دشمن و دو دولت های روحانی، مردم مسلمان و فهیم انقلابی هوشیار و ولایی ایران را هنوز نشناخته و مجدد در مورد موررد دچار اشتباه در محاسبه شدند. یکی دیگر از زمینه های یارگیری دشمن از برخی جوانان زودباور و سست ایمان، پنهان شدن مسئولان نظام از دسترس مردم و عدم پاسخ عملی به مردم و ختم فساد و عمل به اقتصاد مقاومتی و قطع اقتصاد خارجی در ایران بوده است.
مردم ایران همیشه هوشیار و د صحنه هستند این مسئولان دولتی و قوه مقننه و قضائیه که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و هرگونه جرم از هرکس را دارند که به دلیل حاکمیت استثناپذیری جرم و مجرم و نیز چاپیدن مردم حتی با اجرای طرح های مخل امنیت اقتصادی کشور عرصه را برمردم تنگک نموده و دششمنان اسلام و انقلاب اعتراضات به حق مردم را ریل گذاری نمودند.
طرح تحول سلامت که به جای بیماران، فقط پزشک ثروتمند تولید کرده و در چرخه درمان هم از دفترچه می گیرند هم معرفی نامه از بیمه کننده هم وجه نقد زیادی از خود بیمار بستری و یا انواع تصویر برداری با هزینه نجومی با سند سازی بیمارستان های دولتی در تهران و اصفهان و... تبدیل به محل چاپیدن مردم شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان در تأئید صلاحیت روحانی برای دومین بار و مجلس شورای اسلامی در تأئید صلاحیت وزرای فاقد صلاحیت تخصصی و اعتقادی و مدیریتی و همگی عدمالتزام عملی به اصل ولایت فقیه د حد اظهر من الشمس به دلیل سوابق مشهود در گذشته، باید منتظر عملیات اجرایی و روانی دشمن از مشکلات عدیده ساخت دولت 11 و 12 و فساد روزافزون دولتی و... بود.*
فقط دشمن و دو دولت های روحانی، مردم مسلمان و فهیم انقلابی هوشیار و ولایی ایران را هنوز نشناخته و مجدد در مورد موررد دچار اشتباه در محاسبه شدند. یکی دیگر از زمینه های یارگیری دشمن از برخی جوانان زودباور و سست ایمان، پنهان شدن مسئولان نظام از دسترس مردم و عدم پاسخ عملی به مردم و ختم فساد و عمل به اقتصاد مقاومتی و قطع اقتصاد خارجی در ایران بوده است.
مردم ایران همیشه هوشیار و د صحنه هستند این مسئولان دولتی و قوه مقننه و قضائیه که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و هرگونه جرم از هرکس را دارند که به دلیل حاکمیت استثناپذیری جرم و مجرم و نیز چاپیدن مردم حتی با اجرای طرح های مخل امنیت اقتصادی کشور عرصه را برمردم تنگک نموده و دششمنان اسلام و انقلاب اعتراضات به حق مردم را ریل گذاری نمودند.
طرح تحول سلامت که به جای بیماران، فقط پزشک ثروتمند تولید کرده و در چرخه درمان هم از دفترچه می گیرند هم معرفی نامه از بیمه کننده هم وجه نقد زیادی از خود بیمار بستری و یا انواع تصویر برداری با هزینه نجومی با سند سازی بیمارستان های دولتی در تهران و اصفهان و... تبدیل به محل چاپیدن مردم شده است.

مشاهده همه ی 1 نظر
منصوره وطنی
منصوره وطنی

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان

وقتی ریل گذاری دشمن با موفقیت کامل با همراهی شواری نگهبان در تأئید صلاحیت روحانی برای دومین بار و مجلس شورای اسلامی در تأئید صلاحیت وزرای فاقد صلاحیت تخصصی و اعتقادی و مدیریتی و همگی عدمالتزام عملی به اصل ولایت فقیه د حد اظهر من الشمس به دلیل سوابق مشهود در گذشته، باید منتظر عملیات اجرایی و روانی دشمن از مشکلات عدیده ساخت دولت 11 و 12 و فساد روزافزون دولتی و... بود.*
فقط دشمن و دو دولت های روحانی، مردم مسلمان و فهیم انقلابی هوشیار و ولایی ایران را هنوز نشناخته و مجدد در مورد موررد دچار اشتباه در محاسبه شدند. یکی دیگر از زمینه های یارگیری دشمن از برخی جوانان زودباور و سست ایمان، پنهان شدن مسئولان نظام از دسترس مردم و عدم پاسخ عملی به مردم و ختم فساد و عمل به اقتصاد مقاومتی و قطع اقتصاد خارجی در ایران بوده است.
مردم ایران همیشه هوشیار و د صحنه هستند این مسئولان دولتی و قوه مقننه و قضائیه که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و هرگونه جرم از هرکس را دارند که به دلیل حاکمیت استثناپذیری جرم و مجرم و نیز چاپیدن مردم حتی با اجرای طرح های مخل امنیت اقتصادی کشور عرصه را برمردم تنگک نموده و دششمنان اسلام و انقلاب اعتراضات به حق مردم را ریل گذاری نمودند.
طرح تحول سلامت که به جای بیماران، فقط پزشک ثروتمند تولید کرده و در چرخه درمان هم از دفترچه می گیرند هم معرفی نامه از بیمه کننده هم وجه نقد زیادی از خود بیمار بستری و یا انواع تصویر برداری با هزینه نجومی با سند سازی بیمارستان های دولتی در تهران و اصفهان و... تبدیل به محل چاپیدن مردم شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید