منصوره وطنی
منصوره وطنی

*آموزش #اخلاق_قرآنی حضرت امام خمینی (ره) به مسئولان نظام جمهوری اسلامی

امام خمینی خاک بر سر من

*آموزش حضرت امام خمینی (ره) به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

کدام یک از مسئولان اخلاق نبوی را یاد گرفته و عمل نمودند؟*
آیا فرمایش کبیر# انقلاب در چهلمین جشن پیروزی فجر انقلاب، شامل همه گروه ها و احزاب و برخی شخصیّت های سیاسی و... نمی شود، که خود را صاحب کشور و مردم دانسته و حقی بر مردم قائل نیستند؟

آیا فرمایش امام خمینی شامل عملکرد جریان اصلاحات متصل به دشمن نمی شود، که خود را قیّم و مالک مردم تلقی و همه مناصب را بین خود بدون رضایت اکثریّت مردم ایران تقسیم می کنند؟

آیا انقلاب ایران برای سهم خواهی و تقسیم مناصب و ویژه خواری و رانت خواری و افزایش صعودی شکاف طبقاتی و فقیر نمودن اقشار متوسط جامعه بود؟

فرمایش امام (ره) در سالگرد 15 خرداد سال 1358 در مدرسه فیضیّه قم:

"از تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته‌ام اینجا.

من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه‌ کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم.

ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم.

خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم.
سخنرانی امام خمینی
لطفا سخنرانی امام خمینی تا 23 بهمن در حد وسیع در رسانه های مختلف منتشر شود.متن این قسمت از سخنرانی و فیلم از حدود یک ماه قبل از سایت بنده حذف شده است.
این متن دقیقا به عملکرد جریان اصلاحات متصل به دشمن و اصولگرای دکان شده برای نردبان ترقی ثروت و مقام و شهرت شده است.
سخنرانی امام خمینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

چرا دولتها در حذف مافیای چادر که با اعتقادات مردم و

مافیای چادر در ایران

چرا دولتها در حذف مافیای چادر که با اعتقادات مردم و آرمان نظام جمهوری اسلامی مطابق هست، اقدامی نکرده و نمی کنند؟
آیا یکی از راهبردهای اشتغال زایی نمی تواند باشد؟

مشاهده همه ی 2 نظر
منصوره وطنی
منصوره وطنی

مستند تکان دهنده فجایع فرهنگی مذهبی جنگ نرم با مجوزهای دولتی

مستند فجایع جنگ نرم با مجوزهای دولتی و...

مستند تکان دهنده فجایع فرهنگی مذهبی جنگ نرم با مجوزهای دولتی و... در کشور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

امام خمینی معمار کبیر انقلاب هیچ حقی از انقلاب و کشور

خاک بر سر من اگر ...

امام خمینی معمار کبیر انقلاب هیچ حقی از انقلاب و کشور بر خود قائل نبود، همه حق را متعلق به مردم ایران می دانست و می گفت: خاک بر سر من اگر ... 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

تبیین مستند و مصوّر و مشروح سند 2030

تبیین مستند و مشروح سند 2030ر

تبیین مستند و مصوّر و مشروح سند 2030

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

ادعای دیوارکشی از خاتمی تا کنون

ادعای دیوارکشی از خاتمی تا کنون

ادعای دیوارکشی از خاتمی تا کنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
منصوره وطنی
منصوره وطنی

انتقاد به عملکرد چپاولگرانه روحانی در شبکه من و تو

انتقاد به عملکرد روحانی در شبکه من و تو

انتقاد به عملکرد چپاولگرانه روحانی در شبکه من و تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید