لحظه  بروز رسانی 
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319273521 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319273391 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319273362 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour
پست شماره 319273269 از mansour

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour

به آن هایی که دوست شان دارید بی بهانه بگویید

به آن هایی که دوست شان دارید بی بهانه بگویید

به آن هایی که دوست شان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاق شان کرده اید به دل تان
بگویید گاهی فرصت با هم بودن مان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید،حتی اگر نشنوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour

سن هرگز نمی تواند تو را از حادثه عشق محافظت کند

سن هرگز نمی تواند تو را از حادثه عشق محافظت کند

سن هرگز نمی تواند تو را از حادثه عشق محافظت کند
اما عشق همیشه می تواند تو را از افزایش سن محافظت کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour

زندگی مثل نقاشی کردن است خطوط را با امید بکش

زندگی مثل نقاشی کردن است خطوط را با امید بکش

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد
سهیم کردن شادی خود با دیگران هرگز آن را کم نمی کند
“بودا”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mansour
آروم و عادیآروم و عادی
mansour

می گویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی

می گویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی

می گویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی در زندگی نیاز دارد
کسی برای عشق ورزیدن، کاری برای انجام دادن و چیزی برای امید داشتن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Roya
قاطیقاطی
Roya
پست شماره 319270071 از Roya

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید