لحظه  بروز رسانی 
امیر
ناراحتناراحت
امیر

تا 7 سال دیگه ماشین های روز دنیا پرواز میکنن

تا 7 سال دیگه ماشین های روز دنیا پرواز میکنن
.
.
.
.
.
.
.
.


ولی اون 21 هزار نفر هنوز دارن قسط پراید میدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

میدونید شعار کشورهای پیشرفته چیه؟ "پیش به سوی موفقیت" .

میدونید شعار کشورهای پیشرفته چیه؟

"پیش به سوی موفقیت"
.
.

.
.
.
.

ولی شعار ما:

"بیهوده نتاز که مقصد خاک است"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

زن جوانی که شوهر میلیاردری داشت ، دچار سرطان کلیوی شد،

زن جوانی که شوهر میلیاردری داشت ، دچار سرطان کلیوی شد،
بعد از مدتی بستری از بیمارستان مرخص شد،

هنگامی که زنان همسایه و قوم خویش و دوستان جوانش  برای عیادتش می امدند در جواب همه انها که بیماری اش را میپرسیدند میگفت * ایدز * دارد.

این امر توجه دخترش را به خود جلب کرد تا اینکه بعد از رفتن مهمانها از مادرش پرسید:
مادر جان چرا به انها میگویی ایدز داری در حالی که بیماری ات چیز دیگریست ؟

مادر گفت دیر یا زود مرگم فرا میرسد،
این را گفتم تا هیچ کدام از این زنها بعد از مرگم، بفکر ازدواج با پدرتان نیوفتن …!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ؟
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ ﻋﻘﺒﻮ ﻧﯿﮕﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺟﺰ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ !!!!
*************************
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭﺧﻨﺪﻭﻥ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺑﺎﻍ
ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯿﺒﯿﻦ .
*************************
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮﻇﺮﻓﺶ ﺁﺏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ ﻭ ﯾﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ.
*************************
ﺗﺎﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﻮﻥ ﻧﺒﯿﻨﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﺳﺮ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻥ .
*************************
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﺶ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻞ
ﺍﻧﺎﺭﻭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﻦ ﺑﯽ
ﺧﯿﺎﻝ ﻧﻤﯿﺸﻦ .
+++++++++++++++++++
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺸﻤﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯿﺸﻤﺮﻥ
*************************
ﺑﻠﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺭﻭ
ﮐﺮﺩﯼ ‏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

وای از بی حواسی اول صبح !  تا بخواهد  شیرینی

وای از
بی حواسی اول صبح !

 تا بخواهد
 شیرینی رویای دیشب
از سرت برود و
یادت بیافتد
مدتهاست
او رفته
و
تو تنهایی

میبینی دوتا فنجان چای تلخ ☕️
            مانده روی دستت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

سلامتی دختری که اولین مرد زندگیش پدرشه آخریشم همسرشه

سلامتی دختری که اولین مرد زندگیش پدرشه
آخریشم همسرشه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

حالا دیگه وسطاش مهم نیست
بقیه وسیله راه بودن برا رسیدن به مقصد!
واااااااالااااااااااا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

تاوان حرف هايي که نمي توانيم بزنيم. موهاي سفيدي ست که

تاوان حرف هايي که نمي توانيم بزنيم...
موهاي سفيدي ست که لابلاي موهايمان داريم...ولي به همه مي گوييم ارثيست...!!
به قول " هاينريش بل" که می گوید:
درد دارد
وقتي ساعت‌ها مي‌نشيني؛
و به حرفايي که هيچ وقت قرار نيست بگويي
فکر مي‌کني...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
ناراحتناراحت
امیر

ﺗﻮﻗﻄﺎﺭﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ

ﺗﻮﻗﻄﺎﺭﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ
ﺑﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ :)))
ﺍﺯﺗﻮﻧﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ?
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ 6 ﺗا
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ 2ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ! :|
لره ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﯾﺪﻡ
ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺧﻠﻮﺗﻪ ﻣﻨﻢ4 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید