تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم ،

 

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه !

redarrowline.gif

tarahaan_day_afsanehh.gif

redarrowline.gif

��

redarrowline.gif

tarahaan_day_afsanehh_3_.gif

redarrowline.gifredarrowline.gif

بروز رسانی 
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی

خدا برای اثبات وجود خودش دلیل برهان اقامه می کند نمی

خدا برای اثبات وجود خودش دلیل برهان اقامه می کند نمی دانم چرا بعضی سخنانشان و اعمالشان را وحی منزل می دانند هیچ انتقادی را بر نمی تابند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی

بعضی آدم ها زیاد خودشون در معرض نمایش می گذارند اشکالی

بعضی آدم ها زیاد خودشون در معرض نمایش می گذارند اشکالی هم نداره اشکال از ماست که زیاد به نمایش آدم ها توجه می کنیم آدم ها که زیاد با هم فرق نمی کنند یکی کوتاه تر یکی بلند تر مهم افکار آدم هاست که کمتر به نمایش گذاشته میشه اون یک ذره را هم ما نگاه نمی کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی

دست هایت را دور من گره بزن مرا مجبور

دست هایت را
دور من گره بزن
مرا مجبور به گفتن نامت کن
مثل نخی که
دانه هاي‌ تسبیح را دور هم
جمع کرده،
بغلم کن
من مقصدم گیسوت نباشد
همه ی ي دوستت دارم هایم می ریزند
گم می‌شوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی

گاهی دوست داشتن های ما با هم در تضادند از یکی

گاهی دوست داشتن های ما با هم در تضادند از یکی بخاطر دیگری باید صرف نظر کنیم آن کس که حق بیشتری دارد در الویت است باید پا روی دل گذاشت و قدم های عقل از روی آن رد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی

زن قبل از اینکه زن باشه یک انسان و عزیز مرد

زن قبل از اینکه زن باشه یک انسان و عزیز مرد

زن قبل از اینکه زن باشه یک انسان و عزیز مرد هم قبل از اینکه مرد باشه یک انسان و عزیز پس برای ابراز علاقه نیاز نیست هیچکدام ذلیل هم بشید عزیز باشید دوست داشتنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید جواد حسینی
آروم و عادیآروم و عادی
سید جواد حسینی
زندگی صادقانه

زندگی صادقانه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید