لحظه  بروز رسانی 
Nazanin zeynab
شیطونشیطون
Nazanin zeynab

دختری که موهاش کوتاهه لزوماا بد نیست فقط دلش شکسته

دختری که موهاش کوتاهه لزوماا بد نیست فقط دلش شکسته

دختری که موهاش کوتاهه لزوماا بد نیست
فقط دلش شکسته سخت مشغول فراموش کردن دستایی که یه روزی توی پیچ تاب موهایش میچرخید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nazanin zeynab
شیطونشیطون
Nazanin zeynab

دلم تنگته باز هوام ابریه

دلم تنگته باز هوام ابریه

دلم تنگته باز هوام ابریه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید