لحظه  بروز رسانی 
♤

درست وقتی می‌گویی فراموشش کردم، آهنگی پخش می‌شود، کسی مثل او

درست وقتی می‌گویی فراموشش کردم، آهنگی پخش می‌شود، کسی مثل او می‌خندد، یک نفر عطری می‌زند که بوی او را می‌دهد و همه‌ی فراموشی‌هایت هدر می‌رود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

"دلتنگی" مثل آتش زیر خاکستر است! گاهی فکر

"دلتنگی"
مثل آتش زیر خاکستر است!
گاهی فکر می کنی تمام شده...
" اما یک دفعه"
همه ات را آتش میزند...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!! حیف بی دقت گذشت؛

آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!
حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!!
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد . همیشه در

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد ....
همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...
شاید خداست که در آغوشش می فشاردتت ...
برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن ،
صبر اوج احترام به حکمت خداست.
همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد.
از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه....
اگه یقین داری روزی پروانه میشوی ...
بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

بدم مياد وقتي ادم بزرگا بهت ميگن "تو خيلي جووني كه

بدم مياد وقتي ادم بزرگا بهت ميگن "تو خيلي جووني كه خسته باشي" باشه پيرزن تو هم خيلي پيري كه زنده باشي ولي هميني كه هست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارندبچهدر خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند
بچه ها نمی توانند بـــــزرگ شوند !
شایـد قــــــد بکشند ، 
اما بال و پـــــر نخواهند گرفت ! 
ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ و چهار ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ و ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

خونه يعنى احترام و درك متقابل 
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ
خونه يعنى آرامش وامنيت
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ
خونه يعنى فضايى خالى از خشم 
خالى از دود
خالى از قرص خواب واسترس
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ بزنى و لبخند ببينى
ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♤

زیر پایشان كه له شدي روي سرشان جا داري!!!البته.ٰتابوتت را برروي

زیر پایشان كه له شدي روي سرشان جا داري!!!
البته...
ٰتابوتت را برروي سر میگیرند!
این است حكایت 
ٰآدمها...!

مشاهده همه ی 1 نظر