لحظه  بروز رسانی 
محـمد بـاقـِـر
مو قشنگمو قشنگ
محـمد بـاقـِـر

دل مَرنجان که زِ هَر دل به خدا راهی هست

دل مَرنجان که زِ هَر دل
به خدا راهی هست

هر که را هیچ به کَف نیست ؛
به دل آهی هست

• مولانا

سـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است
31
خوشتیپخوشتیپ
31

سعی کن جوری باشی که نشه تکرارت کرد حتی اگه بدی،

سعی کن جوری باشی که نشه تکرارت کرد حتی اگه بدی، بدترین باش!

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 1 نظر
leyla
مهربونمهربون
leyla

گوشه ی قلب تمام آدم ها یک صندلی خالی ست!

گوشه ی قلب تمام آدم ها یک صندلی خالی ست!

گوشه ی قلب تمام آدم ها
یک صندلی خالی ست!
و باد
همیشه از همان سمت
آدم ها را می برد.
سمتی که کسی باید باشد و
نیست

معصومه صابر

مشاهده همه ی 6 نظر
leyla
مهربونمهربون
leyla

بر مال و جمال خویشتن غره مشو کان

بر مال و جمال خویشتن غره مشو کان

بر مال و جمال خویشتن
غره مشو
کان را به شبی برند و این را به تبی🌹

مشاهده همه ی 9 نظر
sepehr
آروم و عادیآروم و عادی
sepehr

نه عشق را توانم ستود نه دود را توانم

نه عشق را توانم ستود نه دود را توانم

نه عشق را توانم ستود
نه دود را توانم زدود

به ناگه به این فکرافتادم همی
که چاره نباشد بغیر از خودی
من و صورتک مال یکدیگریم
که از دست هم برستوه امدیم
نخواهم که کرنش کنم بر جانشان
که غیرت ندارد از این رو توان
به هر سو به دنبال کوچکترین روزنه سرک می کشم من به هر محکمه
کاری نکردم بجز خلقشان
که عاجز بوم من ازحلشان
به خواهش کنم دست یاری دراز شاید راهی نشانم دهند، شوم بی نیاز
به دنبال هر صورتک به هر کوره راه روان می شوم من اما بی گناه
من و صورتک بار ها چنین کرده ایم اگر چه در این راه نیز غفلت کرده ایم
اگر چه من از این راه ها بسیار دیده ام ولیکن هیچ راهی به اخر نپیموده ام
نباید به دنبالشان روان می شدم که باید از راه ها جویا می شدم
همی دانم که از صورتک خسته ام
به مرگم صبورانه بنشسته ام

مشاهده همه ی 35 نظر
Sє∂α
آروم و عادیآروم و عادی
Sє∂α
پست شماره 321622384 از Sє∂α
..

..

مشاهده همه ی 1 نظر
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️علی اقابابای رئوفه وریحانه❤️

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ
برای تو ...

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ…
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ…
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽ…
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ . ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻢ…
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻧﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …

ققنــــــــوس عــــــــــشق
مشاهده همه ی 4 نظر
❤️آنا❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️آنا❤️

باور کنین اونی که دوستون داشته باشه وسط جلسه سران

باور کنین اونی که دوستون داشته باشه
وسط جلسه سران مجلس
هم باشه دو دقیقه جیم میزنه
بهت میگه
دوست دارم
اگه کسی در طول روز وقتی براتون
نمیذاره دوستون نداره

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 13 نظر