لحظه  بروز رسانی 
بابایی
خوشحالخوشحال
بابایی

امیدوارم چن سال بعد که داری موفقیت ها و اتفاقات خوب

امیدوارم چن سال بعد که داری موفقیت ها و اتفاقات خوب

امیدوارم چن سال بعد که داری موفقیت ها و اتفاقات خوب زندگیت رو برای این و اون تعریف میکنی، با این جمله شروع کنی :

همه چیز از سال 99 شروع شد ❤️

مشاهده همه ی 224 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

آزمـــودم دل خود را به هزاران شیوه

آزمـــودم دل خود را به هزاران شیوه


هیــچ چیزش به جز از وصــل تو خــشنود نکرد ...

بــــ ــــهــارنــــ ــارنـــج
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

هر چه به جز خيالِ او قصد حريم دل كند

هر چه به جز خيالِ او قصد حريم دل كند

هر چه به جز خيالِ او قصد حريم دل كند
در نگشايمش به رو،

از در دل برانمش...

بــــ ــــهــارنــــ ــارنـــج
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگار
مهربونمهربون
نگار

شب به دل‌ گفتم. چه باشد آبروی زندگی. گفت

شب به دل‌ گفتم...
چه باشد آبروی زندگی...
گفت چون پروانه...
در آغوش دلبر سوختن...

👤 بیدل دهلوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید