لحظه  بروز رسانی 
marjan
شیطونشیطون
marjan

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد

چرخ گردون

چه بخندد

چه نخندد

تو بخند

مشکلی

گر تو را

راه ببندد

تو بخند

غصه ها

فانی و باقی

همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم و غصه برنجد

تو بخند

 

روز و روزگاران به کام

سال نو مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
شیطونشیطون
marjan

یعنی هر موقع دیدم یه ادکلن ساختن که ماندگاریش اندازه بوی

یعنی هر موقع دیدم یه ادکلن ساختن که ماندگاریش اندازه بوی سیره، اون وقت دیگه قبول می کنم که علم پیشرفت کرده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
شیطونشیطون
marjan

ﺭﻓﺘﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﯾﺎﺭﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺭﻭ ۱۸۰ ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﺯﺩ

ﺭﻓﺘﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﯾﺎﺭﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺭﻭ ۱۸۰ ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﺯﺩ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﻪ
ﺭﻭﺵ ﺑﻨﻮﯾﺲ لعنت بر پدر مادر ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
نمیدونم چرا عصبی شد با لگد زد پرتم کرد بیرون گفت اصلا شیرینی نداریم
ولی زر میزد کلی شیرینی داشت
خودم دیدم!
مردم اعصاب ندارن

مشاهده همه ی 1 نظر